Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

68 Nápadníci n[ebožtíka] Tomáše Zvedinosa

f 163a

Jest jich tři: Kače, Dorotha, Manda, ty jsou všecky vdané.
Mají své spravedlnosti na gruntě Martina Zvedinosového bratra svého 4 R 4 gr 4 ½ den.
A na vinohradě Jana Zvedinosovýho též bratra svýho 5 R
29 gr.
A na gruntě Ondry Juráčova 2 R 15 gr.
Ta spravedlnost za týmž Martinem a Jane[m] zadržalá zůstává.
A Ondra vejš psaný těch 2 R 15 gr letha [15]94 při Vánocích položiti má.
Summa toho 12 R 18 gr 4 ½ den.
Náleží z toho každej toto:
Item Kači 3 R 17 gr 1 ½ den.
Dorotě 2 R 16 gr 1 ½ den.
Mandě 6 R 15 gr 1 ½ den.

Letha Páně [15]94 přijato od Ondry Juráčového peněz za grunth 2 R 15 gr.
Ty 2 R 15 gr jsou vydány Mandě na díl její.
Letha [15]98 přijato od Jana Zvedinosa za vinohrad podli ourody 1 R 15 gr.
Ty sou vydány Mandě na díl její.
Více dáno jemu z vyšlé spravedlnosti 2 R 15 gr 1 ½ den.
Dorotě též dodáno z vyšlé spravedlnosti 2 R 16 gr 1 ½ den.
A tak ti dva svou spravedlnost vyzdvihli.
f 163b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka jakož náleželo Kači dílu jejího 3 R 17 gr 3 den, ty jest prodala Janovi Zvedinosovému.
A tak ona již svou spravedlnost zouplna vyzdvihla.