Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

69 Sirotci n[ebožtíka] Kuby Baťového

f 164a

Jest jich patero: Martin, Mikuláš, Mahda, Markéta, Kateřina a Dorotha mateř jejich šestá.
Mikuláš a Martin chodí po svej vůli a k rejstrům se nestaví, Mahda a Markéta, Kateřina ty sou vdané.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 14 na Závodí Filipa Šardy 8 R. Ty se jim letha [15]94 při Vánocích položiti mají.

Letha [15]94 přijato od Filipa Šardy za grunth 3 R.
Ty jsou do truhlice sirotčí vloženy.
Z těch 3 R dáno Dorotě, mateři těch si[rotků] 1 R.
Kateřině na díl její dáno taky 1 R.
A Mikulášovi též dáno 1 R.
Letha [15]95 přijato z gruntu Filipa Šardy 3 R.
Z toho dáno Kateřině 10 gr, více 20 gr dáno.
Dorotě mateři dáno 10 gr, více 20 gr dáno.
Mahda a Marta ty sou prve od Martina Kštice svou spravedlnost vyzdvihly.
A Mikolášovi též dáno 1 R.
A tak tu ti sirotci více spravedlnosti nemají, toliko na sirotka zběhlýho ještě Martina náleží vyzdvihnouti le[ta] [15]96 3 R.
Přijato od Filipa Šardy za grunth 1 R.
Ten jest na Jeho [Mil]ost Pána vzat.
Letha [15]98 přijato z gruntu Filipa Šardy ost[atní] 1 R.
Ten jest na Jeho [Mil]ost Pána vzat.