Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

70 Sirotci n[ebožtíka] Mikuláše Sučanských

f 165a

Jest jich štvero: Mathouš, Jan, Vašek, Zuzanna a mateř jejich pátá.
Matouš ten jest ženatý, Jan slouží v mlejně Dolním lipovským, Vašek slouží [v] Velkej, Zuzanna ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 14 na Závodí Filipa Šardy 33 R.
Dělíc na 5 dílů, dostane se na jednoho každého po 6 R
18 gr.
Filip Šarda ten sobě díl po Zuzanně manželce svej 6 R 18 gr srazil. A tak tu více žádné spravedlnosti nemá.
A mimo to Kača, mateř těch sirot[ků], povinna jest synům svým Mathoušovi, Janovi, Vaškovi každému jedno tele přisaditi a když by je potřebovali, povinna bude jim je vydati.

Letha [15]98 přijato z gruntu Filipa Šardy 2 R.
Kateřina, mateř těch sirotků, 6 R 18 gr a Matouš dílu svého též 6 R 18 gr Filipovi Šardovi prodali. A tak oni tu spravedlnosti na ten čas nemají.
Jakož náleželo Matoušovi a Václavovi dílův jejich v tomto statku summy 13 R 6 gr, taková spravedlnost jest na J.M. Pána jakožto po zběhlých obrácena, ale jest letha [15]97 on nich, totiž od Matouše prodána, toliko dílu Václavového k ruce J.M. Páně se obrací 6 R 18 gr. Ta jíti má od letha [15]99 po 12 gr.
Mikuláš Zdeňků na místě Kače, mateře těchto sirotků, manželky své vydal Mathoušovi, Janovi a Vaškovi každému jedno tele, kteréž k sobě přijali, jakž se sami přiznali.
f 165b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Šardy za grunt, které položil Filip Šarda na místě jeho 3 R.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Filipa Šardy za grunt 3 R.
Ty přijal Jan na díl svůj.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Filipa Šardy za grunt 18 gr.
Ty sou vydány Janovi na díl jeho. A tak spravedlnost svou všecku vyzdvihl.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Filipa Šardy za g[runt] 1 R 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Filipa Šardy za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Václava Šardy za g[runt] 1 R.
Přijat jest k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Václava Šardy za grunt 21 R 15 gr.
Ty jsou přijaty k ruce J.M. Páně po zběhlých.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Vaška Šardy za g[runt] 2 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.