Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

72 Sirotci n[ebožtíka] Martina Nitky

f 167a

Jest jich dvý: Jiřík a Maruše.
Jíra ten chodí po svej vůli a k rejstrům se nestaví, Maruše ta jest vdaná.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 17 Martina Kubového 31 R. Ty se jemu od letha [15]94 při Vánocích pokládati mají po 2 R.
A mimo to jim hotových při právě zůstává 9 R 10 gr 4 den.
Summa všeho učiní 40 R 10 gr 4 den.
Z toho se sníti má za dluh Janošovi do Vrbky Velkej 4 R
15 gr. Ty se jemu z hotových ku právu položených vydati mají.
Zůstává čistého statku 35 R 25 gr 4 den.
Dělíc na dva díly, dostane se na jeden díl po 17 R 26 gr
5 ½ den.
Vydání z těch hotových peněz ku právu položených toto:
Item Maruši dáno z závdanku, kteréž Jíra manžel její přijal
3 R.

Letha [15]94 položil Martin Hajanů do truhlice sirotčí za podsedek 2 R.
Z toho dáno od vkladu rejstr písaři 2 gr 5 den.
A ostatek dáno za dluh Janošovi Tvrdoňovému do Vrbky.
Letha [15]95 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R.
A na s[irotka] zběhlého zanecháno 1 R.
Ten vzal Janoš Tvrdoňů.
f 167b
Letha [15]96 přijato z gruntu Martina Hajana peněz 3 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R.
A Janovi Tvrdoňovi za dluh dáno 1 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Z toho dáno Jírovi na díl jeho 1 R.
Též dáno Janošovi do Vrbky ostatního dluhu 15 gr.
Letha [15]98 přijato z gruntu Martina Hajana 2 R.
Ty sou vydány Maruši na díl její.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Martina Hajana za grunt 2 R.
Z toho dáno Maruši na díl její 1 R 15 gr.
A k ruce Jeho Mi[l]osti Páně přijato po s[irotku] zběhlým
1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Hajana za grunt 1 R.
Ten jest vyzdvižen k ruce panské po Jírovi sirotku zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Martina Hajana za grunt 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po Jírovi sirotku zběhlým.
Markytě dáno na díl její 1 R.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Hajana za grunt 1 R.
Ten jest vydán Marušiný[mu] muži na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Hajana za g[runt] 2 R.
Ty přijal Marušin muž na díl její.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry Bartoně Silných za g[runt] 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po Jírovi zběhlým 1 R.
Markytě dáno na díl její 1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Kubova za grunt 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Martina Kubova za g[runt] 1 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Martina Kubova za g[runt] 1 R.
Hledej dále v listu 170.
f 170b
S[irotci] n[ebožtíka] Martina Nitky

Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Martina Kubova 1 R.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Srnového za grunt 3 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Srnového za grunt přijato 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaška Srnového za grunt za 2 leta 2 R.
Ty sou vydané Kateřině mateři (nejsou).
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Vaška Srnového za grunt přijato peněz ročních 1 R.
Ten jest obrácen k ruce JM Páně.
A jakož těchto sirotků na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz zůstávalo 10 R 5 gr 4 den, ty sou poražené po Jírovi zběhlém.
A tak se ještě jemu dovzíti zůstává 1 R 28 gr 3 ½ den.