Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

74 Sirotci n[ebožtíka] Václava Lazebníkova

f 169a

Jest jich trý: Mikuláš, Šimek a Kuna mateř jejich třetí.
Ti společně majíce grunth z mateří se živí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Adama Hranického 105 R. Na to mají míti závdanku položeného 14 R, ten kdo jest jej přijal, to se má poukázati.
Takový závdanek jest položený, z něho jest vydáno Mikolášovi bratru staršímu 7 R.
A Kuně mateři též dáno na díl její 7 R.

Letha [15]94 přijato od Adama Hranickýho za grunth peněz purgkrechtních 4 R.
Z toho Mikolášovi na díl jeho 2 R.
A Kuně mateři též dáno 2 R.
Letha Páně 1595 položil Jan Valných za grunth 3 R.
Deáno Kuně mateři 1 R a Mikulášovi 1 R.
Letha Páně [15]96 přijato od Jana Valnejch za grunth peněz 3 R.
Z toho dáno Mikolášovi 1 R a Kuně mateři 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jana Valnýho za grunth 3 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 1 R.
A mateři těch s[irotků] též dáno 1 R.
Letha [15]98 sirotci svrchu psaní upustili na gruntě ut s[upr]a že pustý byl, toliko aby jim summa jejich vyšla, summy 44 R.
To dělíc na tři díly, přijde z každého dílu sníti po 14 R 20 gr.
f 169b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Morouse za grunt 2 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoše Brumovského 1 R.
Kuna, mateř těch sirotků, zemřela a dílu nedobraného po sobě zanechala 8 R 20 gr. Ta spravedlnost připadla na Mikuláše a Šimka syny její, přijde na každý díl po 4 R 10 gr.
Mikulášovi dáno na díl jeho i po mateři 2 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Bartoše Brumovského za g[runt] 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Bartoše Brumovského za g[runt] 1 R.
Mikulášovi dáno na díl jeho 2 R.
Zuostává se je[mu] dodati i po mateři zemřelej dílu jejího 8 R 20 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Bartoše Brumovského za grunt 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Bartoše Brumovského za g[runt] 2 R.

Letha 1618 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Jana Tuřanského za grunt ročních peněz 0 R.
Ty jsou přijaty k ruce Jeho [Mil]osti Páně po sirotcích zběhlých Šimkovi.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Tuřanskýho za grunt přijato 2 R.
Ty přijal Mikuláš na díl svůj.
Leta Páně 1618 za purgkmistra Pavla Víthového od Jana Tuřanského za grunt peněz [přijato] 2 R.
Ty jsou vydané Kateřině po Mikulášovi.