Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

76 Sirotci ne[božtíka] Ondry Jakšové[ho]

f 173a

Jest jich kromě Jíry bratra jejich, kderýž spravedlnost svou sobě na gruntě porazil, ještě dvý: Kateřina a Martin a Dorota macocha jejich třetí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo prvnější vyzdvižení jejich ještě toto:
Item macoši Dorotě těch sirotků 13 R 25 gr.
Martinovi 7 R 15 gr.
Kateřině 62 R 15 gr.
Summa všeho, což se jim dodati má 83 R 25 gr.
Ta summa se takto najíti má:
Item na gruntě Jíry, bratra těch sirotkův, podle zápisu kněh nových purkrechtních na Závodí při gruntě 41 23 R 25 gr. Ta spravedlnost jak jim jíti má, zápis těchž knih purkrechtních šíře v sobě obsahuje.
A na vinohradě v Petrušovcích na Lipovsku, kterýž Jíra Strejčený drží, ještě se od letha [15]93 při Vánocích doplatiti má po 4 R – 60 R.

Letha [15]93 Jíra Strejčený položil na vinohrad 4 R.
Ty jest přijal Martin na díl svůj.
Na těch 7 R 15 gr Martinovi náležitých Jíra spravil 6 R
25 gr a tak jemu ještě tu náleží 20 gr.
f 173b
Letha [15]94 přijato z gruntu Jíry Ondry Jakšovýho peněz purgkrechtních 2 R.
Z těch dáno Václavovi písaři od rejstr 17 gr.
A Martinovi dáno na díl jeho 1 R 13 gr.
Letha [15]94 přijato od Jíry Strejčeníka z vinohradu 4 R.
Ty 4 R jsou vydány Dorotě na díl její.
Letha [15]95 přijato od Ondry Jakšových 2 R.
Letha [15]96 přijato od Ondry Jakšových za grunth 2 R.
Letha [15]96 přijato z vinohradu od Jíry Strejčeníka 4 R.
Ty sou mateři těch sirotků dány.
Letha [15]97 přijato z vinohradu od Jíry Strejčeníka 4 R.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Téhož letha přijato od Jíry Ondry Jakšových za grunth 2 R.
Letha 1598 přijato od Jíry Ondry Jakšového za grunt 2 R.
Též přijato od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad, kteréž sou Tomanovi Smolinské[mu] na díl Doroty ženy jeho tam odvedeny 1 R 25 gr.
A tak ona díl svůj vyzdvihla.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Ondry Jakšova za grunt 2 R.
Ty položil na místě jeho Matěj Dřímal.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Matěje Dřímala na místě Ondry Jakšového za grunt 1 R.

Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad v Petrušovci za rok ut s[upr]a 4 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Matěje Dřímala za g[runt] 1 R.
Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad 2 R.
f 174a
Martin Kulhánek prodal na gruntě Matěje Dřímalového, což na díl Kateřiny manželky jeho přišlo, Jírovi Ondry Jakšového, totiž 6 R 25 gr, dal je[mu] za to jednu jalovici.
Kateřině dáno na díl její peněz hotových 15 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Matěje Dřímalova za roli 1 R. Reštet ještě 5 R.
Ten jest vydán Kateřině na díl její.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Matěje Dřímalova za roli 2 R.
Od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinoh[rad] přijato 2 R.
Ty sou vydány Kateřině na díl její.
Více dáno Kateřině na díl její 2 R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Jíry Strejčeníka z Lipova za vinohrad 4 R.
Ty přijal muž Kateřinin na díl její.