Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

78 Sirotci n[ebožtíka] Matouše Jarošových

f 176a

Jest jich pět: Matěj, Jakub, Pavel, Kače a Anka.
Pavel a Matěj ti jsou ženatí. Kače a Anka jsou vdaný, Jakub ten chodí po své vůli a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti podle knih starých sirotčích v listu 90 každému toto:
Item Matějovi 32 R 24 gr 4 den. Na to jest jemu dáno 10 R, dodati se jemu má k doplnění dílu jeho 22 R 24 gr.
Item Pavlovi náleželo též 32 R 24 gr 4 den. Na to jest jemu dáno 10 R, dodati se jemu má k doplnění dílu jeho 22 R 24 gr
4 den.
Item Jakubovi též náleží 32 R 24 gr 4 den. Ten na díl svůj ještě nic nevzal.
Item Ance náleželo 32 R 24 gr 4 den. Na to jest od práva vyzdvihla i s těmi 26 R 13 gr, kderéž sobě Vaněk Ocásků manžel její na vinohradě podle zápisu kněh horenských v listu 68 na díl Anky manželky své srazil, 40 R 13 gr 1 ½ den. A tak převzala přez díl svůj 7 R 18 gr 6 ½ den. Ty jest povinen bratrům a sestře svý navrátiti.
f 176b
Item Kateřině náleželo 32 R 24 gr 4 den. Na to jest přijala a od práva vyzdvihla 32 R 15 gr 1 den, ještě se jí dodati má 9 gr 3 den.
Summa všeho, což se vejš psaným nápadníkům dodati má, učiní 78 R 23 gr 1 den.
Na to mají na Ance sestře své, což z dílu jejich přebrala
7 R 18 gr 6 ½ den.
A na gruntě 44 na Závodí Jana Mitáčkovýho 49 R 24 gr
4 ½ den.
A při právě hotových býti má 21 R 9 gr 4 den.
Letha [15]93 Pavel a Matěj přiznali se při spravování novejch rejster, že jsou od nebožt[íka] Matěje Mitáčkovýho z gruntu na spravedlnost svou jeden každej z nich po 2 R přijali 4 R.
A tak ještě z napřed psaného gruntu Jana Mitáčka nápadníkům se vyplniti má 45 R 24 gr 4 ½ den.
Na tu summu jest z gruntu Jana Mitáčkového položeno ku právu 2 R.
Ty jsou vydány 1 R Mackovi a druhý Pavlovi.

Letha [15]94 přijato od Jana Mitáčkovýho za grunth peněz purgkrechtních 3 R.
Ty sou vydány nápadníkům napřed psaným Matějovi a Pavlovi každému po 1 ½ R.

f 177a
Jakubovi sirotku napřed psanému náleží spravedlnosti 32 R 24 gr 4 den, i poněvadž týž sirotek své vůle užívá a k rejstrům se nestaví, spravedlnost jeho jakožto odběžná na Jeho Mi[l]ost Pána připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti odvedeno 21 R 9 gr 4 den a ostatek 11 R 15 gr ty se tímto zápisem odvedly sirotkům nebožštíka Matěje Plevy. Ty jak jim jíti mají, při tychž sirotcích Jarošových položeno najdeš.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho Matějovi a Pavlovi 2 R.
A po Jakubovi zběhlém odvedeno podle odvodu s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Plevy 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Mitáčky 3 R.
Téhož letha [15]96 přijato od Jíry Hašaše za grunth 5 R.
Těch pěth zlatejch omylem napsány, nemají se počítati.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Matějovi a Pavlovi 2 R.
A na Jakuba zběhlého vzat 1 R a jest dán podle odvodu s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Plevy.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jana Mitáčka 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho, které přijala Barbora žena jeho.
Též dáno Pavlovi na díl jeho z lonských peněz 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Pavlovi a Matějovi každé[mu] po 1 R – 2 R.
Do statku n[ebožtíka] Matěje Plevy po s[irotku] zběhlým podli odvodu ut s[upr]a 1 R.
d 177b
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z gruntu Jana Mitáčka 3 R.
Z toho dáno Matějovi na díl jeho 1 R 15 gr.
Pavlovi tolikýž dáno 1 R 15 gr.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Mitáčka za g[runt] 1 ½ R.
Z toho dáno Matějovi na díl jeho 22 ½ gr.
Pavlovi též dáno 22 ½ gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Pavel a Matěj prodali Janovi Mitáčkovi na gruntě jeho spravedlnosti své 30 R 9 gr 4 ½ den za hotových peněz 6 R 11 gr.