Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

79 Sirotci ne[božtíka] Kuby Michalové[ho]

f 181a

Jest jich pět: Zuzanna, Anka, Manda, Kateřina, Kuna a Kateřina mateř jejich šestá.
Zuzanna ta jest vdaná, Anka, Kateřina a Kuna ty z vůlí vrchnosti v městečku Velkej slouží, Manda ta jest se utopila, spravedlnost její na Anku, Kateřinu a Kunu jakožto svobodný stavu svého neproměníce připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 44 na Závodí Jana Mitáčkového 19 R 5 gr 2 ½ den. Ty jak jim jíti mají, knihami novými purkrechtními se spravíš.
Item na vinohradě Bratra Matěje v Dolní hoře podle zápisu kněh horenských v listu 67 11 R, dáno.
Též jim dlužní sirotci Moňkovi převzatých za vinohrad 1 R, dáno.
Na Martinovi Blanaři dluhu 2 R, dáno.
Na Janovi Zdeňkovi 6 R, dáno.
Za klisnu Mikulášovi Votickému prodanú 5 R, dáno.
Za rýž Holomkovi Židu do Strážnice prodanú po 1 R – 6 R, dáno.
Za sukni choděcí, pánev a cínové mísy 4 R, dáno.
Za vikev Ance Barvínkovej prodanou 2 R, dáno.
Summa všeho 66 R 5 gr 2 ½ den.
Na to jest ku právu položeno:
Za vinohrad od Bratra Matěje 7 R.
f 181b
Více za klisnu, víc od Martina Blanaře za koně a z sirotčího statku n[ebožtíka] Matěje Moňkového, též za rýž a sukni 30 R, dáno
Učiní obojího 36 R.
Vydání z toho:
Item Matějovi do Vaďovec za klisnu 1 R, dáno.
Ondrovi Jestřabskýmu za víno 13 R, dáno.
Jeho Mi[l]osti Páně činže 18 gr, dáno.
Ance Barvínkovej 1 R, dáno.
Holomkovi Židu do Strážnice 6 měř[ic] rži v 6 R, dáno.
Více jemu dáno [za] sukni v 3 R, dáno.
Více pánev, v který se ryby vaří, a mísu cejnovú 1 R, dáno.
Pars všech dluhův zaplacených 25 R 18 gr.
A mimo to se ještě dluhy splatiti mají tyto:
Item Ondrovi Jestřabskýmu za víno otci těch sirot[ků] prodané 5 R, dáno.
Ance Barvínkovej 2 R, dáno.
Janošovi do Vrbky za obilí 3 R 5 gr, dáno.
Janovi Vrablovému do Thuří 10 R, dáno.
Jiříkovi Bílkovi do Vrbového 8 R, dáno.
Holomkovi Židu do Strážnice 10 R, dáno.
Pars dluhův, které se ještě zaplatiti mají 38 R 5 gr.

f 182a
A tak co mimo zaplacení dluhův vejš psaným sirot[kům] zůstane, to se jim na díly položiti má.
Těm sirot[kům] z gruntu předepsaného ještě ty peníze nejdou.

Letha [15]94 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R do truhlice.
Ten jeden R jest vydán Janovi Vrablové[mu] do Tuří na jeho dluh napřed položený.
Téhož letha [15]94 přijato od Martina Blanaře za dluh 2 R.
Ty sou též vydány Janovi Vrablovému za dluh jeho napřed položený.
Letha [15]96 přijato od Bratra Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskýmu.
Letha [15]97 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskýmu.
Letha [15]98 přijato z vinohradu Bratra Matěje 1 R.
Ten zlatý jest vydán Ondrovi do Jestřabí.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Bratra Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Ondrovi Jestřabskému.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka přijato od Bratra Matěje za vinohrad 1 R.
Ten jest vydán Janovi Vrablovýmu do Tuří na dluh jeho.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Jana Útulného na místě B[ratra] Matěje 2 R.
Zuostávají při ouřadu, náleží do Tuří Janovi Vrablovýmu, vydány jsou jemu na dluh jeho.
Letha 1607 za purgkmistra Daniela Třískala položil Vašek Šidláků na místě Jana Útulného 1 R 15 gr.
Zuostávají při ouřadu, náleží Janovi Vrablovému na Tuří.
Letha 1613 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Mikuláše Hašaše za vinohrad 2 R 15 gr.
Dány ostatek dluhu Janovi Vrablovi.
f 182b
Jakož náleželo Kuně a Kateřině dílů jejich i po Kateřině mateři jejich zemřelé každé po 8 R 7 gr 4 den, ty sou prodali manželé jejich Janovi Mitáčkovi na gruntě jeho za hotových
4 R. A tak na gruntě nic nemají.
Jakož náleželo Zuzanně dílu jejího z gruntu Jana Mitáčka
5 R 25 gr ½ den, ty jsou jemu prodali všickni nápadníci, jimž po tej Kateřině náleželo, za hotových 1 R 7 ½ gr. A tak oni na gruntě nic nemají.