Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

8 Sirotci ne[božtíka] Ondry Nejedlejch

f 17a

Jest jich dvé: Mikuláš, Jan a Kateřina mateř jejich třetí.
Mikuláš a Jan ti jsou malí a při mateři zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Mikuláše Šidlákového podle zápisu kněh nových purkrechtních 53 R 10 gr.
A mimo to hotových závdanku 3 R.
Z toho co se za dluhy vydalo, má se ukázati.
A ostatek mimo ten závdanek těm sirot[kům] výš psaný summa ut s[upr]a jíti má takto: letha 1597 při Vánocích 2 R a od letha [15]98 při témž časi pořadně, dokudž Mandalena, manželka po nebožt[íku] Patrovi Nejedlém zůstalá, 29 R 26 gr což jí na tom gruntě náleží, nevyzdvihne, po 2 R půjde. A po vybrání summy její na ty sirot[ky] po 5 R vycházeti bude od letha 1602.
Více těm sirot[kům] náleží pětítka vína, kteráž Mikulášovi očímovi jejich prodána jest 13 R.
Více těmto sirot[kům] náleží spolu z mateří jejich na gruntě 71 Martina Škromacha a vinohradě Mikuláše Šidlákového otčíma jejich 58 R 9 gr 1 den.
f 17b
Pars všeho, což těm sirot[kům] i s mateří náleží, učiní 127 R 19 gr 1 den.
Na to jest položeno za víno 13 R.
Z toho se tito dluhové splatiti mají podle sečtení 13 R. Ty jsou se za to víno přijaté, všecky ty peníze vydali.
A tak těm sirot[kům] zůstává po zaplacení dluhů 114 R
19 gr 1 den.
Půjde na každej díl po 38 R 6 gr 2 ½ den.
Více mimo napřed psanou náleží těm sirotkům s mateří jeji[ch] na vinohradě Jana a Jíry Válkových 6 R. Ty se jim od letha [15]94 po 2 R pokládati mají.

Letha [15]94 přijato za týž vinohrad od napřed psaných osob do truhlice 2 R.
Též přijato od Martina Škromacha za tenž rok 2 R.
Z toho vydáno Kateřině mateři na díl její 2 R.
Ostatek na sirotky v truhlici zůstává.
Od vkladu do rejstr dáno Václavovi písaři 4 gr 4 den.
Dáno Kateřině, mateři těch sirotků 1 R 25 gr 3 den.
Letha [15]97 přijato z gruntu aneb statku n[ebožtíka] Remše 4 R.
Ty jsou vydány Kateřině těch sirotků na díl její.
Letha [15]98 přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého
5 R.
Z toho dáno Kateřině mateři na její díl 2 R.
Letha [l5]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato z statku n[ebožtíka] Remše Tichého 2 R.
Kateřině, mateři těch s[irotků], dáno na díl její 2 R.

f 18a
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato z statku Remše Tichého 2 R.
Ty jsou vydány Kateřině mateři na díl její.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Bule za grunt prvních peněz 2 R 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Martina Bule za grunt 5 R.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Martina Bule za grunt 5 R.
Od Jana a Jíry, synů Valkových za vinohrad 3 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jíry Žilky na místě Martina Bule za g[runt] 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jíry Žilky za grunt 3 R.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od něho za grunt 4 R.
NB. Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho 40 R 26 gr 2 ½ den, ta spravedlnost jakožto po zběhlým jest k ruce Jeho [Mil]osti Páně obrácena. Z níž jest vyšlé spravedlnosti, což na dluhu za Jeho [Mil]ost Pánem bylo, poraženo 27 R 15 gr, ostatek k ruce panské po letech jíti má. Act[um] ut s[upr]a.
Letha 1611 za purg[mistra] Pavla Tomášového přijato od Jíry Žilky za grunt 2 R.
Ty sou přijaty k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Václava Kaše za grunt 6 R.
Přijaty jsou k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Kaše přijato za grunt peněz ročních 3 R.
Ty 3 R jsou Mikulášovi sirotku zběhlýmu z milosti dány na živnost.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Václava Kaše za grunt přijato peněz ročních za 2 leta 4 R.
Ty jsou vydány z milosti Mikulášovi sirotku.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového přijato od Václava Kaše za gr[unt] 2 R.
Ty sou přijaté k ruce JM Páně.