Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

80 Sirotci n[ebožtíka] Petra Ježového

f 185a

Jest jich ještě (kromě Kuny, kteráž umřela a díl její na Tomše, Mandalenu, Zuzannu a Barboru mateř jejich připadl) patero: Jan, Tomáš, Kateřina, Manda, Zuzanna a Barbora mateř jejich šestá.
Tomáš ten při bratru svém zůstává, jiní jsou všecky vdaný a ženatí.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každému z nich mimo prvnější vyzdvižení jejich ještě toto:
Item Barboře mateři i s tím, což na ni po Kuně připadlo 6 R 15 gr 1 den.
Item Mandě ještě mimo prvnější její vyzdvižení od práva i po Kuně sestře své 6 R 15 gr 6 den.
Item Zuzanně též ještě náleží i po Kuně sestře 14 R 15 gr
6 den.
Item Tomášovi náleží i s tím, což, což po Kuně na něj připadlo (neb on na díl svůj nic nepřijal) 32 R 15 gr 6 den.
Item Jan ten j[es]t ostatek dílu své[ho], co z hotové summy nedobral, na gruntě srazil.
Item Kateřina ta jest díl svůj, což jí náleželo, vyzdvihla a při právě nic více nemá.
Summa všeho, což se jim dodati má, učiní 60 R 2 gr 5 den.
Na to mají na gruntě Jana Ježových bratra svého 52 R 14 gr 2 den.
A při právě hotových býti má 7 R 18 gr 3 den.
f 185b
Letha Páně [15]94 přijato od Jana Ježového za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Ty jsou do truhlice vloženy.
Z toho dáno písaři od vkladu rejstr 2 gr 1 den.
Více dáno mateři těch sirotků na díl její 3 R.
Též Tomášovi na díl jeho vydáno 1 R 27 gr 6 den.
Letha [15]95 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno Barboře 1 R, více jí podruhé dáno 2 R.
Mandě též dán 1 R.
Zuzanně dán 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno Barboře mateři 2 R.
Mandě
Zuzaně každému dáno po 1 R.
Tomášovi
Letha [15]97 přijato z grunthu Jana Pešového 5 R.
Z toho dáno mateři těch s[irotků] na díl její 2 R.
Mandě
Zuzanně na díly jejich dáno každému po 1 R.
Tomášovi
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Pešového 5 R.
Tomášovi dáno na díl jeho, neb on to na svůj díl přijal, což mateř jeho přebrala 3 R 15 gr.

Z těch 5 R ut s[upr]a dáno Mandě na díl její 1 R.
Zuzaně též dáno 1 R a Tomášovi 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Zuzany Peškové za grunt 5 R.
Z toho dáno Mandě, Zuzanně, Tomášovi na díly jejich každému 1 R 20 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Zuzany Pešové za grunt 5 R.
Z toho dáno Mandě 1 R 20 gr, Zuzaně 1 R 20 gr, Tomášovi též 1 R 20 gr.
f 186a
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Mikuláše Peškového za g[runt] 2 ½ R.
Z toho dáno Zuzaně na díl její 1 R 7 ½ gr.
Tomášovi též dáno 1 R 7 ½ gr.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Mikuláše Peškové[ho] za grunt 2 R 15 gr.
Z toho dáno Zuzaně 1 R 7 ½ gr, Tomášovi 1 R 7 ½ gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Mikuláše Peškového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Zuzaně 2 ½ R a Tomášovi 2 ½ R.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova přijato od Mikuláše Peškového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Zuzaně 2 R 15 gr, Tomášovi 2 15 gr.
A tak Zuzanna díl svůj zouplna vyzdvihla.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Peškového za g[runt] ost[atních] peněz 2 R 14 gr 2 den.
A tak z grunthu jest doplaceno.
Ty přijal Tomáš na díl svůj.