Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

82 Sirotci ne[božtíka] Martina Jakšovýho

f 191a

Jest jich dvý: Jiřík a Barbora.
Barbora ta jest vdaná a Jíra chodí po svej vůli a k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému toto:
Item Jírovi 23 R 5 gr.
Item Barboře 23 R 5 gr.
Na to jest Barbora sobě na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Jan Zdeňků manžel její drží, 20 R srazila.
A hotových přijala 5 R.
A tak přebrala 1 R 25 gr, povinna jest je Jírovi bratru svému ku právu položiti.
Na těch 23 R 5 gr, co se Jírovi vyplniti má, jest na to na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Matěje Černých 18 R 25 gr. Na to jest do letha [15]93 zadržel 1 R 15 gr a ostatek od letha [15]94 při Vánocích doplatiti má po 3 R až do vyplnění summy ut s[upr]a.
Item při Barboře sestře své 1 R 25 gr, kteréž jest z dílu jeho přebrala.
A při právě hotových býti má 2 R 15 gr.

Letha [15]94 přijato od Matěje Černých za grunth peněz ročních do truhlice 3 R.
Téhož letha [15]94 položil Matěj zadrželých 1 R 15 gr.
Toho půldruhého zlatého vydáno sirotku Jiříkovi napřed psanému.
Z toho vydáno písaři od rejstr 7 gr 1 den.
f 191b
Jírovi sirotku napřed psanému náleželo spravedlnosti 23 R
5 gr, taková spravedlnost jest na Jeho Mi[l]ost Pána, poněvadž jest odběžná, připadla. Z níž jest Jeho Mi[l]osti Pánu odvedeno 4 R 10 gr a ostatek 18 R 25 gr odvedeno sirotkům nebožšt[íka] Martina Ševce na vyšlou spravedlnost jejich.
Letha [15]95 přijato z gruntu Macka Černejch 3 R.
Ty sou odvedeny po Jírovi s[irotku] n[ebožtíka] Martina Ševce.
Letha [15]96 přijato z gruntu Macka Černýho 3 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Macka Černýho 3 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Macka Černého 3 R.
Ty sou vydány Jírovi na díl jeho, když nemocen byl, z poručení Jeho Mi[l]osti Páně.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Macka Černého za grunt 3 R.
Ty sou vydány Barboře na díl její.
Letha 1600 za purgmistra Martina Jakšového přijato od Macka Černého za g[runt] 25 gr.
A tak za grunt doplaceno.

Do statku n[ebožtíka] Martina Ševcového podli odvodu po s[irotcích] zběhlých odvedeno 12 R 18 gr 4 den.
Z dílu Jírového dáno z milosti Barboře sestře jeho z peněz jiných s[irotčích], které [se] Pánu po zběhlých dostaly 2 R.