Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

83 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Martinovi Duných

f 193a

Jest jich šest: Václav, Dorota, Běta, Kateřina, Markéta, Jan a Barbora mateř jejich sedmá.
Vyhledalo se jim spravedlnosti jednomu každé[mu] mimo prvnější vyzdvižení jejich od práva ještě toto:
Item Václavovi mimo předešlejší na spravedlnost jeho vyzdvižení ještě 7 R 25 gr 5 den.
Item Dorotě též ještě mimo to, což prve vzala, náleží jí dodati 18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Kateřině též se dodati má mimo to, což prve vyzdvihla 18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Markétě tolikéž se jí vyplniti má 18 R 3 gr 1 ½ den.
Item Jan ten sobě díl svůj na gruntě srazil a ostatek jiným nápadníkům z něho doplatiti má.
Summa všeho, což se jim k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 85 R 4 gr 2 den.
Těch 85 R 4 gr 2 den mají na gruntě 50 na Závodí Jana Duných bratra svého, kterúž jest jim takovú summu od letha [15]94 při Vánocích až do vyplnění summy náležité po 5 R vyplniti.
Item Bětě nahoře psané též náleží jí dodati 18 R 3 gr
1 ½ den.
A Barboře mateři též náleží na doplnění dílu jejího 4 R
25 gr 5 den.
f 193b
Letha [15]94 položil Jan Duných za grunth svůj peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho vydáno osobám těmto a nápadníkům napřed psaným, totiž Dorotě, Kateřině, Margitě a Bětě, každému po 1 R 7 ½ gr.
Letha [15]95 položil Jan Duných za grunth peněz purgkrechtních 5 R.
Z toho dáno Dorotě, Katheřině, Margetě a Bětě, každému z nich po 1 R 7 ½ gr.
Letha [15]96 a [15]97 přijato z gruntu Jana Duných dvojích peněz 10 R.
Z toho dáno Dorotě, Kateřině, Markytě, a Bětě, každému po
2 ½ R, což učiní těch 10 R.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jana Duných 5 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 7 ½ gr, Kateřině 1 R 7 ½ gr, Markytě 1 R 7 ½ gr a Bětě též 1 R 7 ½ gr.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Duných za grunt 5 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] ut s[upr]a, každý[mu] po 1 R
7 ½ gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Duných za grunt 3 R.
Ty sou vydány nápad[níkům] svrchu psaným.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Duných za grunt 3 R.
Ty přijali nápadníci ut s[upr]a a jimi se rozdělili.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Duných za g[runt] 3 R.
Ty přijali nápad[níci] ut s[upr]a a jimi se rozdělili.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jakuba Mokrošového za g[runt] 5 R.
Z toho dáno Dorotě 1 R 7 ½ gr, Kateřině 1 R 7 ½ gr, Markytě 1 R 7 ½ gr, Bětě 1 R 7 ½ gr.
Již od letha 1605 budou všickni společně bráti, i Václav bratr jejich, co přicházeti bude.