Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

84 Sirotci n[ebožtíka] Jana Petlejcha

f 195a

Jest jich štvero: Bartoš, Martin, Manda, Kače a Barbora mateř jejich pátá.
Bartoš, Martin, Manda a Barbora mateř jejich ti štyři nejsouce ženatí a vdaný na gruntě zaplaceným, ku kderýmužto gruntu náleží půl lánu roli, koně tažný štyri a sviní šestero, spolu se živí a hospodaří.
Kače ta jest v Kuželovým vdaná a za neboštíka otce jejího z statku vydělená. Bartoš ten také díl svůj na gruntě, kterýž drží, sobě porazil.
Barbora mateř jejich což na její díl přišlo, to ona dítkám svým pustila. A tak toliko Bartoš bratr jejich má vyplniti z gruntu svého jmenovitě toto:
Martinovi bratru svému 9 R.
Mandě sestře své též 8 R.
Placením každému po 1 ½ R, takž jak zápis při gruntě 52 na Závodí ukazuje.

Letha 1597 přijato od Bartoše za grunt 3 R.
Letha [15]98 přijato od Bartoše za grunt 3 R.
Z toho vydáno Martinovi 3 R.
Mandě též dáno na díl její 3 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Bartoše za grunt 3T.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 R 15 gr.
A Mandě též dáno na díl její 1 R 15 gr.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Bartoše Petlejcha za grunt 3 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R 15 gr.
Mandě též dáno 1 R 15 gr.
f 195b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Bartoše za grunt 3 R.
Z toho dáno Martinovi na díl jeho 1 ½ R.
Mandě též dáno 1 ½ den.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Bartoše Petlejcha za grunt 2 R.
Z toho dáno Martinovi 1 R 15 gr a Mandě 15 gr.
A tak grunt doplatil a sirotci spravedlnost svou zouplna vyzdvihli.