Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

85 Sirotci n[ebožtíka] Jíry Skoumala

f 198a

Jest jeden Matěj a Kateřina mateř jeho druhá.
Matěj ten z vůlí vrchnosti slouží.
Vyhledalo se jim spravedlnosti oběma spolu na gruntě 53 na Závodí Matěje Dřímalového 100 R. Na to jest jim od téhož Dřímala ku právu položeno 23 R.
Ta summa vydaná na dluhy n[ebožtíka] otce jeho, též na vychování Matěje a ostatek mateři na potřeby všecka vydána. A tak při právě z těch 23 R nic nezůstává.
Kromě toho, což jim Matěj Dřímalů od letha [15]88 až do letha [15]93 zadržel po 4 R – 20 R. Ty jim povinen položiti a ostatek od letha [15]94 při Vánocích po 4 R doplatiti.

Letha [15]94 přijato od Matěje Dřímala za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 4 R.
Téhož letha položil Matěj Dřímalů na zadržalé peníze 20 R.
Těch 20 R vydány Kateřině, mateři toho si[rotka].
Od vkladu rejstr dáno písaři 6 gr 4 den.
Letha 1595 přijato od Matěje Dřímalového za grunt 4 R.
Složeny do truhlice sirotčí.
Dáno Kateřině mateři dílu 2 R a Matějovi si[rotku] od učení řemesla též 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Matěje Dřímalového 4 R.
Dáno Kateřině na díl její 3 R.
Matějovi s[irotku] dáno na díl jeho 4 R 23 gr 3 den.
f 198b
Letha [15]97 přijato z gruntu Matěje Dřímala 4 R.
Ty sou vydány mateři na díl její.
Letha 1598 přijato z gruntu Matěje Dřímala 4 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Matěje Dřímala za grunt 4 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Matěje Dřímalového za grunt na místě otce jeho 2 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Jana Dřímalového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jana Dřímalového za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány mateři na díl její.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jana Dřímalového za grunt 3 R.
Ty sou vydány Matějovi na díl jeho.
Zůstává se jemu ještě dodati dílu jeho i po mateři zemřelé 23 R.

Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana Dřímalového za g[runt] 4 R.
Ty přijal Matěj na díl svůj.
NB. Matěj zemřel a spravedlnosti své po sobě zanechal 19 R. Ta připadla na Mandu manželku jeho, neb ona jej předědila. A ta Manda tolikýž zemřela, ten nápad po ní připadl na nápadníky její, kteříž krevnost ukázati moci budou.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Michala Pivkova za grunt 1 R.
f 199a
NB. K tomu nápadu po Matějovi anebo po Mandě zemřelých tito jsou nápadníci: Kateřina starší, manželka Jana Rosového, Kateřina mladší, Pavel Prdíčků, Zuzanna a Markyta, s[irotci] n[ebožtíka] Jana Suchého. Přijde na každého toho nápadu po 4 R 22 ½ gr.
Letha 1609 za purg[mistra] Mikuláše Mokrého přijato od Michala Pivky za g[runt] 3 R.
Z toho přijal Jan Rosa 22 ½ gr, Pavel Prdíčků 22 ½ gr, Zuzaně a Markytě každé dáno po 22 ½ gr, totiž 1 R 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Michala Pivky za grunt 2 R.
Z toho dáno Janovi Rosovi 15 gr, Pavel Prdíčků 15 gr, Zuzaně a Markytě dáno každé po 15 gr.
Jan Rosa ten nápad, což je[mu] z tohoto statku a na gruntě Michala Pivky náleželo 3 R 15 gr, ty jest prodal témuž Michalovi.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Michala Pivky za grunt 6 R.
Z toho dáno Pavlovi Prdíčkovi 2 R, Zuzaně a Markytě n[ebožtíka] Jana Suchého 4 R.
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře od Michala Pivky za grunt přijato 3 R.
Z toho dáno Pavlovi Prdíčkovi 1 R, Zuzaně a Markytě n[ebožtíka] Jana Suchého každej po 1 R.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Michala Pivky přijato za grunt posledních peněz těm sirotkům náležející
22 ½ gr.
Z toho přijal Pavel Prdíček 7 ½ gr, Zuzana 7 ½ gr a Margita 7 ½ gr.
A tak tu žádné spravedlnosti více nemají.