Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

86 Sirotek n[ebožtíka] Mikuláše Štěrby

f 200a

Ten se za horami bez vůle Jeho Mi[l]osti Páně voženil.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě Jana Útulného podle zápisu kněh nových purkrechtních 14 R 12 gr.
Ty všecky za tímž Janem Útulným zadrželé zůstávají.
Tomu sirotku na vyšlou spravedlnost jeho odvedeno 14 R, kteréž náležely Pavlovi nebožšt[íka] Tomáše Jelénkových.

Letha [15]94 přijato od Jana Útulného z gruntu na peníze zadrželé do truhlice sirotčí 2 R.
Letha [15]95 a [15]96 přijato od Jana Útulných za grunth peněz 2 ½ R.
Letha [15]97 přijato po s[irotcích] zběhlých n[ebožtíka] Tomáše Jelínkovýho 4 R.
Letha 1604 našlo se, že jest těmto s[irotkům] přijato z statku Tomáše Jelénkového podle odvodu po s[irotku] zběhlým 1 R.
A letha 1604 též přijato z statku Tomáše Jelénkového podle odvodu 2 R.