Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

87 Sirotci n[ebožtíka] Jana Hašaše

f 201a

Jest jich pět: Jíra, Mikuláš, Tomáš, Anna a Kateřina.
Jíra ten jest ženatý, Anna a Kateřina vdané, Thomáš ten jest umřel, spravedlnost jeho na Mikuláše bratra jeho neženatého připadla.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě Jíry Hašašovýho bratra jejich 75 R 15 gr 2 ½ den. Ty se jim od letha [15]95 při Vánocích 1 R a od letha [15]96 po 5 R pokládati mají.
Z tej summy příde na jednoho každého toto:
Item Jírovi 15 R 3 gr ½ den. Ty sobě na gruntě svém, jakž zápis kněh purkrechtních nových šíře v sobě obsahuje, srazil.
Item Anně též náleží 15 R 3 gr ½ den.
Item Kači 15 R 3 den ½ den. Ta jest se bez vůle panskej vdala, spravedlnost její na Jeho Mi[l]osti Páně připadla.
Item Mikulášovi též náleží i po ne[božtíku] Tomášovi, bratru jeho zemřelém 30 R 6 gr 1 den.
Spravedlnosti jiné mimo tuto žádné se nenachází a při právě hotových nic není.
Ještě těm sirot[kům] peníze nejdou. f 201b
Kateřině napřed psané náleželo spravedlnosti 15 R 3 gr. Ta jest na Jeho Mi[l]ost Pána připadla, poněvadž se táž Kateřina k rejstrům nestavěla, a jest zase odvedena sirotkům nebožšt[íka] Vaňka Dřímala na vyšlou spravedlnost jejich.

Letha [15]95 přijato od Jíry Hašašového za grunth 1 R.
Dán jest Mikulášovi sirotku na díl jeho ten 1 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Jíry Hašaše 5 R.
Z toho dáno Mikolášovi na díl jeho 2 ½ R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Jíry Hašaše za grunth 5 R.
Ty sou dány Mikolášovi na díl jeho.
Letha [15]98 přijato z gruntu Jíry Hašaše 5 R.
Jakož náleželo Mikulášovi dílu jeho summy 21 R 21 gr, ta spravedlnost jest k ruce J.M Páně jakožto po zběhlým obrácena. Z níž jest na hotově k ruce panské vyzdviženo 2 R 15 gr, ostatek jíti má od letha [15]99 po 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Hašaše za grunt 5 R.
Z toho vzato k ruce J.M. Páně po s[irotku] zběhlým 1 R.
Též vydáno Anně na díl její lonských 5 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Nezdenského za g[runt] 3 R.
Z toho přijato k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Do statku Vaňka Dřímala podli odvodu dáno 2 R.
Anně vydáno na díl její z hotových 3 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jana Nezdenského za grunt 2 ½ R.
Z toho dáno Mikolášovi z milosti panské, neb jemu spravedlnost pobrána 1 ½ R.
Anně též dáno na díl její 1 R.

f 202a
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Nezdenského za g[runt] 2 R.
Ty sou vydány Anně na díl její.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Hašaše na místě Nezdenského 2 R.
Ty přijala Anna na díl její.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Matouše Martina Vodného za grunt peněz ročních přijato 2 R.
Z toho dáno Anně na díl její 1 R a po Mikulášovi a Kateřině sirotkův zběhlých na JM Pána vzato 1 R.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového přijato od Matouše Martina Vodného za gr[unt] 2 R.
Z toho přijato k ruce JM Páně 1 R.
A jakož na dluhu za JM Pánem vyšlých peněz zůstávalo 2 R, ty sou poražené po Mikulášovi zběhlém.