Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

88 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Matoušovi Láníkovi Souchovském

f 203a

Jsou tito: Jíra, Staněk, Mikuláš, Kateřina, Barbora a Dorotha, ti jsou všeci ženatí a vdaný.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 59 na Závodí Šimka Kramlového 46 R, kteréž jak jim jíti mají, zápisem kněh nových purkrechtních se spraviti moci budeš.
Více jim náleží na vinohradě v Dolní hoře, kterýž Staněk a Jíra, bratři těch nápadníkuov, drží 33 R.
Summa toho 79 R.
Dělíc tu summu na šest dílů, dostane se na jeden každej díl po 13 R 5 gr.
Mikuláš ten jest umřel a po sobě Mikuláše syna svého nechal, spravedlnost ta na něho připadla.
Dorota ta též umřela a po sobě Anny dcery své nechala, ta spravedlnost na túž Annu po té Dorotě připadla.
Těm nápadníkům se z gruntu Šimka Kramlovýho nic nepokládá, neb pusté zůstává.
A z vinohradu tolikéž, neb ourody letos žádný nebylo.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře přijato od Vaňka Duných za grunt 2 R.
Ty sou vydané na kostel velický.