Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

90 Sirotek n[ebožtíka] Šimka Vachňové[ho]

f 206a

Jest jedna Anna.
Ta zůstává při Anně Vachňovej babce svej v měst[ečku] Velkej.
Vyhledalo se jí spravedlnosti, tak jakž o tom při sirotcích 88 položeno j[es]t, po Dorotě mateři jejich 13 R 5 gr.
Ten sirotek ut s[upr]a zemřel a spravedlnost jeho připadla na Jana ujce, Dorothu, Zuzannu a Kateřinu, s[irotky] n[ebožtíka] Martina Vachňového, tetky její vlastní. Přijde každému po 3 R 7 ½ gr.
Ta spravedlnost jim jíti má z gruntu 32 na Závodí Vaňka Duných.
Více těmž nápadníkům našlo se spravedlnosti na vinohradě v Ležhoře Poláška z Kuželového, což n[ebožtík] Šimek Vachňů zaplaceného měl summy 8 R 15 gr, placením podli ourody po 1 R.
Dělíc těch 8 ½ R na 4 díly, přijde na každého po 2 R 3 gr
5 den.