Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

91 Sirotci n[ebožtíka] Martina Vachňového

f 207a

Jest jich štyri: Šimek, Zuzanna, Dorota a Kateřina.
Ten Šimek a sestry jeho ženatý a vdaný všecky již jsou.
Vyhledalo se jim spravedlnosti každému toto:
Item Šimkovi mimo první vydání 1 R 18 gr.
Item Zuzanně též mimo první vydání 10 R 18 gr.
Item Dorotě 6 R 6 gr.
Item Kateřině 4 R 3 gr.
Pars 22 R 15 gr.
Na to mají na gruntě Vaňka Fňukalového 2 R 156 gr.
A při právě též jim hotových zůstává 20 R.

Letha [15]94 přijato od Vaňka Fňukala ostatních peněz za grunth svůj 2 R 15 gr.
Ty sou vydány Dorotě na díl její.
Kateřině dáno z vyšlé spravedlnosti ostatního dílu jejího
4 R 3 gr.
Dorotě též dáno na díl její z vyšlejch 2 R.
Letha [15]98 dáno Zuzaně na díl její z vyšlé spravedlnosti
2 R.
Dorotě též dodáno ostatek spravedlnosti 1 R 21 gr.
A tak ona díl svůj zouplna vyzdvihla.
f 207b
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka vydáno Zuzaně z vyšlé spravedlnosti na díl její 4 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka dáno z vyšlejch peněz Zuzaně na díl její 2 R.
A Janovi, ujcovi po Šimkovi zemřelém bratru jeho též dáno
1 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového dáno z vyšlé spravedlnosti Zuzaně 2 R.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidlákova dáno Zuzaně z vyšlé spravedlnosti 1 R 15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato vyšlé spravedlnosti 18 gr.
Ty sou vydány Janovi, ujcovi po Šimkovi zemřelém bratru jeho.
A zak ti všickni sirotci spravedlnosti své zouplna vyzdvihli.