Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

93 Si[rotci] n[ebožtíka] Jana Zezhule

f 209a

Jest jich dvý: Jíra a Anka.
Ti jsou malí a při Martinovi Sanitrníkovi v ochraně zůstávají.
Vyhledalo se jim spravedlnosti na gruntě 64 na Závodí Martina Sanitrníka 30 R. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R.

Letha [15]94 přijato od Martina Sanitrníka za grunth peněz purgkrechtních do truhlice 2 R.
Letha [15]95 přijato od Martina Sanitrníka za grunth 2 R.
Ty složeny do truhlice sirot[čí].
Letha [15]96 přijato od Martina Sanitrníka za grunth peněz purgkrecht[ních] 2 R.
Letha [15]97 přijato od Martina Sanitrníka 2 R.
Letha [15]98 přijato od Martina Sanitrníka 2 R.
Jakož náleželo Anně dílu jejího v tomto statku 15 R, ta jest na J.M. Pána jakožto po zběhlé obrácena. Z níž jest k ruce panské na hotově vyzdviženo 10 R, ostatek jíti má od letha [15]99 po 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Martina Sanitrníka za grunt 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým 1 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Martina Sanitrníka za g[runt] 1 R.
Ten vyzdvižen na J.M. Pána po s[irotku] zběhlým.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala přijato od Martina Sanitrníka za grunt 1 R.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Martina Sanitrníka za g[runt] 1 R.
f 209b
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka přijato od Martina Sanitrníka za g[runt] 2 R.
Ty sou přijaté k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového přijato od Martina Sanitrníka za g[runt] 2 R.
Z toho dáno k ruce panské po s[irotku] zběhlým ost[atní]
1 R.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Martina Sanitrníka za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce J.M. Páně po s[irotcích] zběhlých.
A jakož na dluhu za J.M. Pánem zuostávalo peněz vyšlých
4 R, ty jsou po sirotcích zběhlých z dluhu panského poraženy.
Jíra zemřel a spravedlnosti po sobě zanechal 10 R. Ta jest puštěna Martinovi Sanitrníkovi, poněvadž se žádných bližších a krevních přátel nenašlo.
A tak toho statku nic nepozuostává.