Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

96 Sirotci n[ebožtíka] Matěje Čejky

f 214a

Jest jich dvý: Mikuláš a Pavel.
Ti svej vůle užívají a spolu s jinými k rejstrům se nestaví.
Vyhledalo se jim spravedlnosti do letha [15]92 vyšlé z gruntu Jana Nezdenskýho, též z vinohradu je[ho] a za šaty prodané 24 R 10 gr.
A mimo to ještě zůstává se jim dopláceti od letha [15]93 při Vánocích toto:
Item z gruntu Jana Nezdenskýho 36 R. Ty má platiti pořadně po 2 R.
Item z vinohradu Matěje Nezdenskýho 36 R. Ty se mají též od letha [15]94 při Vánocích platiti uroď se neb neuroď po 2 R.
Týž těm sirot[kům] náleží v statku sirot[ků] n[ebožtíka] Jana Čejky, jakž v těchto rejstřích při těchž s[irotcích] n[ebožtíka] Jana Čejky položeno jest 5 R 10 gr.
Summa toho všeho 101 R 20 gr.
Z tej summy má se za dluh ne[božtíka] Matěje Čejky, otce těch sirot[ků], vydati 10 R 7 ½ gr, a to takto:
Item do Javorníka sirot[kům] Zuzanovým 9 R. Na to jest jim již vydáno 5 R.
Item Janovi Holýmu jest dán 1 R.
Item Markovi Tvrdoňovému 7 ½ gr. Ten též jest jemu dán.
f 214b
A tak ten dluh ještě se do Javorníka dodati má 4 R.
Sejmouce ty dluhy, zůstává na ty dva sirotky 91 R 12 ½ gr.
Dělíc tu summu na dva díly, přijde na každýho 45 R 21 gr
1 ½ den.
Vydáno z tej hotovej summy toto:
Mikulášovi dáno na díl jeho, když jest nemocen byl 25 gr.
A tak mimo to vydání zůstává hotové summy při právě 17 R
7 ½ gr.

Letha [15]94 přijato od Jana Nezdenskýho za grunth peněz purgkrechtních 2 R.
Téhož letha přijato od Matěje Nezdenskýho za vinohrad 1 R.
Z toho dáno do Javorníka za dluh, jakž nahoře dotčeno 1 R.
Jakož jest napřed psaným sirotkům spravedlnosti 90 R
17 ½ gr náleželo, ta spravedlnost na Jeho Mi[l]ost Pána připadla jakožto po sirotcích zběhlých a těch, kteříž své vůle užívají. Z níž jest Jeho Mi[l]osti dáno 17 R 7 ½ gr a ostatek 73 R 10 gr odvedeny k vyzdvižení sirotkům nebožštíka Vaňka Ševce Čabrnocha.
Letha 1595 položil Jíra Kubějů za grunth peněz ročních 1 R.
Ten jest v truhlici sirotčí.

f 215a
Letha [15]96 přijato od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]97 přijato od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]98 přijato za grunt od Jíry Kuběje 1 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka odvedeno s[irotkům] n[ebožtíka] Vaňka Ševce po s[irotcích] zběhlých
4 R.
Též přijato od Jíry Kuběje za g[runt] 1 R.
Vydán jest k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jíry Kuběje za grunt 15 gr.
Ty sou přijaty k ruce sirotčí po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového přijato od Jíry Kuběje za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po s[irotku] zběhlým.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka přijato od Jíry Kuběje za g[runt] 15 gr.
Ty sou přijaté k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato od Jíry Kuběje za grunt 1 R.
Ten přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnova přijato od Jíry Kuběje za g[runt] 1 R.
Ten jest přijat k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.
Od Jíry Kuběje za vinohrad na místě Matěje Nezdenského přijato 1 R.
Ten jest dán do s[tatku] n[ebožtíka] Vaňka Ševce podle odvodu ním toho odvodu zapsaného při tom statku.
Přijat jest k ruce panské po s[irotcích] zběhlých.