Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

97 Sirotek n[ebožtíka] Jíry Hlavaté[ho]

f 217a

Jest jeden Jiřík, ten jest při mateři svej.
Vyhledalo se jemu spravedlnosti na gruntě 92 na Závodí Mikuláše Hlavatého strejce jeho 7 R 20 gr.
Na to jemu zadržáno do letha [15]93 1 R 20 gr a od letha [15]95 při Vánocích po 1 R se jemu pokládati má.

Letha [15]96 přijato od Jíry Hlavatého za grunth 1 R.
Ten jest vydán na díl mateři.