Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

98 Nápadníci po n[ebožtíku] Matějovi Blanařovi

f 218a

Jest jich ještě kromě těch, kteří již svou spravedlnost na vinohradech hotové summy přijavše vyzdvihli, pět totiž: Vaněk, Martin, Jan, Pavel a Marta.
Kderýmž mimo prvnější vyzdvižení ještě se dílův jejich doplniti má všem společně 362 R 10 gr 2 ½ den.
Item Vaňkovi 84 R 10 gr.
Item Pavlovi 215 R 21 ½ gr.
Item Martinovi 12 R 3 gr.
Item Janovi 44 R 15 gr.
Item Martě po Matyášovi 5 R 20 gr 6 den.
Summa všeho, což se jim k doplnění dílů jejich dodati má, učiní 362 R 10 gr 2 ½ den.

Na tu summu napřed psanou, což se jim na doplnění díluov jejich dodati má, mají na níže psaných osobách toto:
Item na gruntě Daniele Blanařova bratra jejich 67 R. Ty jim takto jíti mají: letha [15]95 2 R a od letha [15]96 pořadně při Vánocích po 5 R až do vyplnění summy nadepsané.
f 218b
Item na gruntě Floriana Blanařovýho bratra jejich v Javorníku 130 R 10 gr 1 ½ den. Ty jim pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 10 R.
Na Janovi Útulných 10 R 15 gr. Ty jsou dávno vyšlé a za ním zadržalé zůstávají, povinen jest je na každú hodinu položiti.
Item na Janovi Plškovi 15 R 10 gr. Ty má od letha [15]94 při Vánocích po 2 R pokládati.
Item na Martinovi Žádalovi 10 R. Ty pokládati má od letha [15]94 při Vánocích po 5 R.
Item na vinohradě v Ležhoře Daniele bratra jejich 34 R
10 gr 3 den. Ty pokládati má od letha [15]94 po 3 R.
Item na vinohradě v Ležhoře Vaňka bratra těch sirot[ků]
36 R 22 gr 4 den. Ty má [od] letha [15]94 při Vánocích po 3 R pokládati.
Item za obilí prodané, jakž v rejstřích dlužných položeno 52 R 2 gr.
A hotových při právě velickým býti má 6 R.
Summa toho [na] napřed psanejch osobách 362 R 10 gr 2 ½ den.
f 219a
Kateřině Šepelkovej odvedeno na díl nebož[tíka] Jana manžela jejího k doplnění dílu jejího na Danielovi Blanaři, což za vinohrad doplatiti má 34 R 10 gr 3 den.
Item na Martinovi Žádalovi 10 R.
Též jí odvedeno na Zavřelce 6 gr.

Letha [15]94 přijato od Martina Žádalového za grunth 5 R.
Ty jsou dány Martě na díl její. Toto omylem napsáno, nemá se počítati.
Téhož letha přijato od ouřadu javornického, což Florian Blanařů za grunth položil 10 R.
Téhož letha přijato z gruntu Jana Plškovýho peněz purgkrechtních 2 R do truhlice sir[otčí].
Z vinohradu nic položeno není, neb se toho roku vína neobrodily.
Téhož letha položil Martin Žádalů na dluh svůj peněz purgkrechtních, kteréž Kateřina Šepelková přijala 5 R.
Item od Daniele Bla[na]ře přijato za vinohrad 2 R.
Ty sou vydány Kateřině Šepelkovej.
Z toho vydáno Václavovi písaři od rejstr 1 R 3 ½ gr.
Z těch 12 R do truhlice složených vydáno Martě na díl její 2 R.
Letha 1595 položil Martin Žádalů za grunth svůj 5 R ostatních.
Ty jsou vydány Kateřině Šepelkovej na díl Jana manžela jejího.
Téhož letha [15]95 přijato z gruntu Plškového 2 R.
Dáno Martě na díl její 2 R.
Letha [15]96 přijato z gruntu Floriana Florky z Javorníka
6 R.
Letha [15]97 přijato z gruntu Plškového 2 R.
f 219b
Téhož letha [15]97 přijato z gruntu Floriana Florky z Javorníka 6 R.
Letha 1598 přijato od Plška za grunt 2 R.
Též přijato od Florky z Javorníka za g[runt] 6 R.
Letha [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka přijato od Jana Plška za grunt 2 R.
Též přijato od Florky z Javorníka za grunt 6 R.
Letha 1600 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Jana Plška za grunt 2 R.
Více přijato na dluh napřed psaný za obilí 2 R 15 gr.
Od Florky z Javorníka za g[runt] přijato 6 R.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískalového Pavlovi dáno na díl jeho hotových 64 R 11 ½ gr.
Od Florky přijato za grunt 6 R.
Ty sou vydány Pavlovi na díl jeho.
Letha 1602 za purgmistra Martina Šidláka přijato od Pavla Blanaře za grunt 2 R.
Od Václava Hobži za g[runt] na místě Plškový[m] 1 ½ R.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka přijato z grunthu Martina Řičice za obilí 2 R.
Od Pavla Blanaře přijato za grunt 4R.
Od Václava Hobži přijato za grunt 1 R 25 gr.
A tak těm s[irotkům] za grunt doplaceno.

Z statku n[ebožtíka] Jana Plška za grunt na doplacení jeho přijato ostatních peněz 4 R 20 gr.
Letha 1604 za purgmistra Mikuláše Srnového přijato od Jana Supa za g[runt], za obilí dluhu 2 R.
Od Pavla Blanaře přijato za grunt 4 R.
Z toho dáno Vaňkovi na díl jeho 5 R.
Pavlovi dáno na díl jeho hotových peněz 15 R 15 gr.
Letha 1608 za purgmistra Pavla Tomášového přijato od Jana Supa za grunt 1 R.
Od Pavla Blanařového za g[runt] přijato 2 R.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Pavla Blanařového za grunt 4 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
f 220a
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého přijato od Jana Supa za g[runt] 2 R.
Ty přijal Pavel na díl svůj.
Jakož Pavlovi náleželo dílu jeho dovzíti ještě 124 R
21 ½ gr, z tej summy majíc sám sobě platiti na ten díl svůj na gruntě svém sobě srazil 104 R.
Zuostává se je[mu] ještě dodati 20 R 21 ½ gr.
Letha 1610 za purgmistra Jíry Žilky přijato od Jana Supa za grunt 2 R.
Přijal je Pavel na díl svůj.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky přijato od Jana Supa trojích peněz za g[runt] 6 R.
Ty přijal Pavel na svůj díl.
Leta Páně 1615 za purgmistra Jana Baňaře od Jana Supa přijato za grunt peněz ročních 2 R.
Ty jsou vydány Pavlovi na díl jeho.
NB. Podle bedlivého vyhledání našlo se, že zůstává se dodati Pavlovi na díl jeho 10 R 21 ½ gr.
Leta Páně 1617 za purgkmistra Jana Baňaře od Jana Supa za grunt přijato peněz ročních za 2 leta 2 R.
Ty sou vydané Pavlovi na díl jeho.