Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

Letha Páně 1594

při spravování nových rejster sirotčích
v městečku Velikej
vyhledány jsou spravedlnosti sirotčí,
co kde kderým sirot[kům] a na
čem spravedlnosti jejich náleží,
kteráž aby snadně vyhledána býti mohla,
kde se kderých sirotků hledati má,
tímto restrum se spraviti moci budeš.

Grunt List

1 Nápadníci n[ebožtíka] Pavla Bulaté[ho] ......... 1
2 S[irotci] n[ebožtíka] Martina Radového ......... 3
3 S[irotci] n[ebožtíka] Matěj Mitáčka ............ 4
4 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Ďatlového .......... 8
5 S[irotci] n[ebožtíka] Vaňka Drozdkova .......... 9
6 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Šidlákova ........... 11
7 Margitě ná[padnici] po n[ebožtíku] Janovi
Brkulovi ... 15
8 S[irotci] n[ebožtíka] Ondry Nejedlých .......... 17
9 S[irotci] n[ebožtíka] Jíry Sučanskýho .......... 20
10 S[irotci] n[ebožtíka] Jiříka Baňaře ............ 21
11 Nápadníci po n[ebožtíku] Mikulášovi Gregorovém . 25
12 S[irotci] n[ebožtíka] Matěje Vodného ........... 29

Sirot[ci] ne[božtíka]

13 Bartoně Silných ................................ 32
14 Matěje Plevy ................................... 37
15 Martina Morúsa ................................. 39
16 Jana Gregorového ............................... 41
17 Jíry Rašky ..................................... 43
18 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Martinovi Ševci ..... 46
19 Vaňka Ševcového jinak Čavrnocha ................ 51
20 Jana Sládka .................................... 53
21 Jana Chvalky ................................... 57
22 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Petrovi Ďupalovi .... 59
23 Mikle Havranového .............................. 61
24 Matěje Havranového ............................. 65
25 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Janovi Řehákovi ..... 68
26 Matouše Láníkových ............................. 71
27 Albrechta Písaře ............................... 73
28 Kateřině nápad[nici] po ne[božtíku] Janovi
Tkadlci ... 76

29 Matouše Gregorovýho ........................... 77
30 Pavla Smilového ............................... 79
31 Nápad[níci] po ne[božtíku] Jírovi Janulkovi ... 81
32 Jíry Pastejře ................................. 82
33 Remše Tichého ................................. 83
34 Jana Kociána .................................. 86
35 Jana Láníkového ............................... 87
36 Václava Lacka ................................ 88
37 Martina Škutle ................................ 91
38 Mikuláše Jakšového ............................ 94
39 Janka Baďourového ............................. 95
40 Jana Vrabce ................................... 98
41 Danihele Mhúrka ............................... 101
42 Vaňka Blahových ............................... 102
43 Nápad[níci] po ne[božtíku] Janovi Halíkovi .... 103
44 Nápad[níci] po ne[božtíku] Srnovi ............. 105
45 Martina Srnova ................................ 108
46 Jíry Srnového ................................. 111
47 Vávry Kotačkového ............................. 114
48 Šimona Blanaře ................................ 118
49 Nápad[níci] n[ebožtíka] Šimka Juráčového ...... 119
50 Matěje Tlustého ............................... 121
51 Jakuba Drabíkového ............................ 125
52 Nápad[níci] ne[božtíka] Filipa Ďatlové[ho] .... 127
53 Lukáše Košťála ................................ 130
54 Matěje Škrobeného ............................. 131
55 Jana Čecha .................................... 133
56 Pavla Kopřivového ............................. 135
57 Jana Thobiášového ............................. 137
58 Matěje Třískalového ........................... 139
59 Jana Martinového .............................. 141
60 Martina Bednáře ............................... 145
61 Martina Baňaře ................................ 147
62 Jana Švihuta .................................. 148
druhá strana Závodí
63 Vaňka Zdeňka .................................. 151
64 Nápad[níci] n[ebožtíka] Vaňka Ocáska .......... 155
65 Jana Čejky .................................... 157
66 Jana Holenky .................................. 159
67 Jana Ocáskového ............................... 161
68 Nápad[níci] n[ebožtíka] Tomše Zvedinosa ....... 163
69 Kuby Baťového ................................. 164
70 Mikuláše Sučanských ........................... 165
71 Matouše Skaličky .............................. 166
72 Martina Nitky ................................. 167
73 Vaňka Třískalového ............................ 168
74 Václava Lazebníkova ........................... 169
75 Jíry Mokrého .................................. 171
76 Ondry Jakšového ............................... 173

77 Vaňka Matoušového ............................. 175
78 Matouše Jarošových ............................ 176
79 Kuby Michalového .............................. 181
80 Petra Ježového ................................ 185
81 Jana Peškového ................................ 188
82 Martina Jakšového ............................. 191
83 Nápad[níci] po ne[božtíku] Martinovi Duných ... 193
84 Jana Petlejcha ................................ 195
85 Jíry Skoumala ................................. 198
86 Mikuláše Štěrby ............................... 200
87 Jana Hašaše ................................... 201
88 Nápad[níci] po ne[božtíku] Matoušovi Láníkovi
Souchovském ... 203
89 Mikuláše syna Láníka Souchov[ského] ........... 205
90 Šimka Vachúňového ............................. 206
91 Martina Vachúňového ........................... 207
92 Nápad[níci] n[ebožtíka] Janka Čecha ........... 208
93 Jana Zezhule .................................. 209
94 Pavla Kováře .................................. 211
95 Jana Kulhánka ................................. 213
96 Matěje Čejky .................................. 214
97 Jíry Hlavatého ................................ 217
98 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Matějovi Blanařovi . 218
99 Nápad[níci] n[ebožtíka] Vaška Ševce ........... 224
100 Jíry syna Vaška Ševce ......................... 231
101 Jíry Moňkového ................................ 235
102 Adama Markového ............................... 238
103 Jíry Dubnického ............................... 241
104 Vávry Hubkového ............................... 242
105 Matěje Konečného .............................. 244
106 Pavla Nevrlýho ................................ 245
107 Vaňka Dřímalové[ho] ........................... 247
108 Vaňka Stravy .................................. 251
109 Jíry Útulného ................................. 253
110 Tomáše Zelníkových ............................ 254
111 Nápad[níci] n[ebožtíka] Jíry Supa ............. 255
112 Jan syn n[ebožtíka] Řehoře Drozda ............. 256
113 Kateřině n[ebožtíka] Vaška Roždiny ............ 257
114 Nápad[níci] n[ebožtíka] Jíry Hladkého ......... 258
115 Martina Karasovýho ............................ 259
116 Nápad[níci] n[ebožtíka] Valka Srnové[ho] ...... 260
117 Nápad[níci] n[ebožtíka] Matouše Rabačky ....... 261
118 Nápad[níci] n[ebožtíka] Martina Fňukalový[ho] . 262
119 Nápad[níci] n[ebožtíka] Martina Vlezly ........ 263
120 Nápad[níci[ n[ebožtíka] Vaška Čvístala ........ 264
121 Nápad[níci] n[ebožtíka] Mikuláše Dřímalového .. 265
122 Nápad[níci] n[ebožtíka] Jiříka Štibala ........ 266
123 Jana Kože ..................................... 267
124 Martina Bártového ............................. 270

125 Bartoše Meznýho mlynáře ....................... 271
126 Tomáše Meznýho mlynáře ........................ 277
127 Nápad[níci] po n[ebožtíku] Matějovi Mrnkavém .. 284
128 Nápad[níci] n[ebožtíka] Jana Oulehly .......... 285
129 Pavla Vyskočila ............................... 287
130 Jana Zdeňka ................................... 287
131 Martina Souchovského .......................... 288
132 Jana Košťála .................................. 288
133 Pavla Ježe .................................... 289
134 Matěje Joška .................................. 290
135 Václava Lazebníkového (škrtnuto) .............. 294
136 Anny Srnové ................................... 296
137 Martina Vodného ............................... 297
138 Pavla Šidlákového ............................. 300
139 Jíry Baťového ................................. 302
140 Matěje Fulneckýho ............................. 303
141 Jana Kopřivy .................................. 304
142 Jana Petlejcha ................................ 306
143 Vaňka Ďatlového ............................... 307
144 Kuby Žádalových ............................... 309
145 Lukáše Nedoťala ............................... 310
146 Vaňka Huňky ................................... 311
147 Daniele Mhúrka ................................ 312
148 Mikuláše Kuby Němco[vého] ..................... 313
148 Martina Blanaře jinak Trkvy ................... 313
149 Tomáše Srnového ............................... 316
150 Pavla Kopřivy ................................. 317
151 Víta Zháňala .................................. 319
152 Matěje Třískala (škrtnuto) .................... 321
153 Matěje Hafrového .............................. 322
154 Jiříka Hložka ................................. 324
155 Martina Perlového ............................. 326
156 Martina Benedíkového .......................... 328
157 Matouše Kolacije .............................. 331
158 Jana Ličky .................................... 333
159 Martina Halíka ................................ 335
160 Jana Šubele ................................... 340
161 Vaňka Fňukala ................................. 344
162 Martina Zvedinosa ............................. 347
163 Jana Duchkova ................................. 350
164 Mikuláše Votického ............................ 353
165 Vaňka Dunýho .................................. 358
166 Jíry Halíkova ................................. 362
167 Jíry Sučanskýho ............................... 366
168 Martina Ležakuje .............................. 368
169 Matěje Duných ................................. 370
170 Matěje Kozuba ................................. 372
171 Matěje Dřímala ................................ 375
172 Matěje Hájka .................................. 377

173 Ondry Juráčového .............................. 379
174 Jíry Patajského ............................... 382
175 Tomana Smolinského ............................ 385
176 Jana Peškového ................................ 388
177 Jana Plška .................................... 391
178 Bartoně Prčka ................................. 395
179 Jana Morousa .................................. 397
180 Václava Barinusa .............................. 398
181 Jíry Štěpánova ................................ 399
182 Martina Ďuřkového ............................. 401
183 Matěje Hanby .................................. 403
184 Jana Karasového ............................... 405
185 Jana Znakhudy ................................. 408
186 Beneše Holého ................................. 410
187 Martina Vítových .............................. 411
188 Jana Nezdenského .............................. 414
189 Vaška Pastýřového ............................. 415
190 Martina Hajanového ............................ 417
191 Jana Duných ................................... 419
192 Martina Havranového ........................... 422
193 Ondry Byčanského .............................. 424
194 Mikuláše Sučanského ........................... 426
195 Jíry Ševčíka .................................. 428
196 Jana Měsíčka .................................. 432
197 Jana Miklového ................................ 434
198 Jana Moňkového ................................ 436
199 Mikuláše Ševčíka .............................. 437
200 Martina Kštice ................................ 439
201 Martina Ševčíka ............................... 441
202 Jana Zámečníka ................................ 443
203 Jíry Barvínka ................................. 445
204 Macka Kováře .................................. 449
205 Vaňka Kopřivy ................................. 451
206 Jana Zvedinosa ................................ 453
207 Martina Bednáře ............................... 455
208 Mikuláše Srnového ............................. 456
209 Jana Vachounového ............................. 459
210 Macka Černých ................................. 461
211 Bartoše Petlejchy ............................. 462
212 Jana Dřímalového .............................. 464
213 Mikuláše Škutle ............................... 465
214 Jíry Vítového ................................. 467
215 Jana Suchého .................................. 468
216 Jana Ondry Juráčovýho ......................... 470
217 Mikuláše Duných ............................... 472
218 Václava Perny ................................. 474
219 Martina šidláka ............................... 475
220 Ondry Matoušového ............................. 478
221 Martina Miklového ............................. 480

222 Jana Ondrušového .............................. 482
223 Martina Mathouškového ......................... 484
224 Václava Havranového ........................... 485
225 Václava Ševčíka ............................... 486
226 Petra Obujse .................................. 489
227 Jíry Šimkového ................................ 490
228 Jana Hudcového ................................ 492
229 Jana Větrového ................................ 494
230 Jana Kouřila .................................. 496
231 Mikuláše Švehly ............................... 498
232 Matěje Zámečníka .............................. 500
233 Jíry Válkového ................................ 502
234 Mikuláše Kozuba ............................... 503
235 Jana Štěpánového .............................. 504
236 Martina Žádalového ............................ 506
237 Jakuba Mokroše ................................ 507
238 Jíry Bartoňce ................................. 508
239 Pavla Pivky ................................... 509

(U č. 156 a 157 poznámka: v lipovských rejstřích)