Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

10 Grunth Pavla Krčmového

f 91a

Letha 1590 v neděli první adventní Pavel vejš psaný koupil grunth se čtvrtí roli podle zápisu knih starých purkrechtních prostředních v listu 78 za summu 55 zl.
Na kderýž jest peněz ročních do letha [15]93 vyplnil 2 zl 15 gr a zadržel do téhož letha 5 zl. A mimo ty zadržalé ještě dopláceti zůstává 47 zl 15 gr. Ta summa všecka i s těmi zadržalými 5 zl náleží obci velickej. Pokládati jim má, což dopláceti zůstává, od letha [15]94 při Vánocích po 3 zl až do vyplnění summy vejš psanej.
Rukojmě Jan Zdeňků, Jan Supů a Martin Zvedinosů R.S.N.
Letha [15]94 položil Pavel Krčmových za grunth svůj peněz purgkrechtních obci velické 3 zl.
Letha [15]95 položil Pavel Krčmových za grunth peněz purgkrecht[ních] obci městské 3 zl.
Letha [15]96 položil Pavel Krčmů za grunth obci velické
3 zl.
Leta [15]97 položil Pavel Krčmů za grunt svůj obci velické
3 zl.
Letha 1598 položil Pavel Krčma za grunt svůj obci velické
3 zl.
Leta [15]99 za purgkmistra Martina Ševčíka položil Pavel Krčma za grunt svůj obci velické 3 zl.
f 91b
Letha 1600 a 1601 za purgmistra Martina Šidláka a Daniele Třískala položil Pavel Krčma za gr[unt] dvojích peněz obci vel[ické] 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Krčma za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Krčma za grunt obci velické 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Pavel Krčma za g[runt] obci velické 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel Krčma za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Krčma za grunt obci velické 1 zl 15 gr.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Krčma za g[runt] obci velické 1 zl.
Letha 1611 za purgkmistra Mikuláše Šidláka položil za g[runt] Pavel Krčma obci velické 1 zl.

Téhož letha a za purgkmistra ut s[upr]a Pavel Krčma prodal grunt ze čtvrtí roli Mikulášovi Tesaři za summu 40 zl. Závdanku dal jemu 2 zl a platiti jej má rok po roku po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a opravu gruntu Marek Pokorný, Mikuláš Škrobený a Mikuláš Janů S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Mikuláš Tesař za dvě letha obci velické 6 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Tesař položil obci velické za grunt 3 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Tesař položil za grunt obci velické 6 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Mikuláš Tesař položil za grunt obci velické 3 zl.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového po smrti Mikuláše Tesaře prodán jest grunt tento požár Jakubovi Baňařovi za summu 24 zl bez závdanku a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Mikuláš Zvedinosů a Mikuláš Santal S.R.S.a N.
Pusté
f 92a
Letha 1628 po ujití z grunthův panských Jakuba Baňařa purgmistr a starší prodali ten grunth Jírovi Machulovi za
12 zl bez závdanku, platiti jej má každoročně po 1 zl. Rukojmě Jan Kuchyňka, Jíra Sekerka S.R.S.N.
Letha 1629 za purgmistra Jana Baňaře Jíra Machula položil za ten grunth k obci velické 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule týž Jiřík Machule položil za grunth obci velické 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule týž Jiřík Machule položil za gr[unt] obci velicské 1 zl.
Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Jiřík Machule položil za grunth obci velicské 1 zl.

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivkového prodali týž grunt požár Dobiášovi Žitnému za summu 12 zl a co na něm Jiřík Machule zaplaceného jměl, to jest 4 zl, ty jemu ctí a darem daroval. A tak dopláíceti na témž gruntě povinen bude komu náležeti budou 8 zl, platiti ročně po 1 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě na doplacení gruntu, povinnosti panské [a] obecní Václav Pivků, Mikuláš Rabáček SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machule položil Thobiáš Žitnej k obci velický 15 gr.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položila vdova, pozůstalá po n[ebožtíku] Thobiášovi Žitným k obci velickej
15 gr.