Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

102 Grunth Matouše Masaře

f 1011a

Ten Matouš vejš psaný s toho gruntu, k němuž jest jedna štvrt roli, ušel.
Spravedlnost zač se tenž grunt prodá, náležeti bude nápadníkům nebožt[íka] Jíry Macigala. To se při témž prodaji, začkolivěk se bude moci prodati, do těchto register dáti vepsati.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán g[runt] ut s[upr]a se čtvrtí roli Janovi Tomášovýmu za 10 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Folků, Jíra Hyklů, Vašek Skalického SRSAN.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Tomášů za grunt 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na nápadníky Jíry Macigala. Dán jest Bětě, dceři Macigalové.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Tomášů za g[runt] 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí na nápadníky Jíry Macigala. Vydán jest Bětě, dceři Macigalové na Vrbovce.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala Jan Tomášů prodal grunt ze štvrtí roli Jakubovi Zálešákovi za 16 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po
1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Rosů, Mikuláš Křen S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jakub Zálešák za grunt 15 gr. Vydány jsou Bětě, dceři Macigalové na Vrbovce.
f 1011b
Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jakub Zálešák za g[runt] Mackovi Kuželovskýmu na místě Běty Macigalové manželky jeho 1 zl.

Letha 1612 za purgkmistra Mikuláše Šidláka Jakub Zálešák prodal zase ten grunt Janovi Holcovi za summu 16 zl. Závdanku jemu dal 1 zl a což Jakub Zálešák zaplaceného na tom g[runtě] měl, to jemu pustil, platiti jej má rok po roku po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských Eliáš Mirošovský a Jakub Zálešák S.R.S.a N.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jan Holec za g[runt] Mackovi Kuželovskýmu 2 zl
Letha 1615 za purgkmistra Jana Baňaře položil Jan Holec za gr[unt] Mackovi Kuželovskýmu 1 zl.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Holec položil za gr[unt] Mackovi Kuželovskýmu 2 zl.
Pusté