Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

103 Grunt Mikuláše Folkové[ho]

f 1021a

Letha Páně 1586 podle regimentu za purgkmistra Mikuláše Gregorového letha [15]85 učiněného ten Mikuláš vejš psaný koupil jest grunth se čtvrtí roli a s vobilím osetým za 34 zl.
Na kderúžto summu závdanku a peněz purkrechtních do letha [15]92 položil 8 zl a ostatek 26 zl náleží dopláceti sirot[kům] ne[božtíka] Jíry Muňkového. Na to jest letha [15]93 zadržel 1 zl a od letha [15]94 platiti má pořadně po 2 zl.
Rukojmě Jan Kubáčků, Vaněk Plšků, Jan Bohunickej a Jan Pikna R.S.N.
Letha [15]94 položil Mikoláš vejš psaný za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Mikoláš Folků za grunth 1 zl.
Letha [15]96 položil Mikoláš Folků za grunth 1 zl.
Leta [15]97 položil Mikoláš Folků za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Mikuoláš Folků za grunt svůj s[irotkům] n[ebožtíka] Jíry Muňkového 1 zl.
Leta [15]99 za purg[mistra] Martina Ševčíka položil Mikuláš Folků za g[runt] svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Muňkové[ho] 1 zl.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka purgmistr a starší prodali podsedek ut s[upr]a ze čtvrtí roli, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Folkovým, Janovi Kousalovému za summu 34 zl. Závdanku dal 1 zl, ten jest vydán na platy zasedělé n[ebožtíka] Mikuláše Folkového, ostatek platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Beneš Holý a Pavel Matulíčků S.R.S.A N.
f 1021b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Kousalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Muňkového
15 gr.

Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali ten požár pozůstalý po Jírovi Kúsalovi za summu 32 zl 15 gr bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bohunský a Thomáš Cigánků SRSN.

Letha 1617 Jan Kúsal umřel, purgkmistr Jan Baňař a starší prodali ten grunt Janovi Bednáři za 12 zl bez závdanku, platiti má od letha 1618 po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Vítek Malý a Macek Poláčků SRSAN.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Bednář položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jíry Muňkového 1 zl.

Pusté