Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

104 Grunt Jana Suchýho

f 1031a

Ten Jan má grunth se čtvrtí roli od drahně leth zaplacenej.
Letha 1606 za purgmistra Daniele Třískala podle poručenství neb[ožtíka] Jana Suchého prodán grunt ze čtvrtí roli a z achtelem vinohradu v Ležhoře Pavlovi, synu Eliáše Radějovského, za summu 50 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 3 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hlavatých, Jíra Řehák, Jan Stravů, Jan Cigánek S.R.S.A N.
Pavel Eliáše Radějovského srazil sobě na tomto g[runtě] svém po Kateřině manželce své, dceři neb[ožtíka] Jana Suchého 16 zl 20 gr.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Pavel Eliáše Radějovského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Suchého 1 zl 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Pavel Eliáše Radějovského za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Suchého 2 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Pavel Eliáše Radějovského za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Suchého 1 zl 15 gr.
Letha 1614 za purgmistra Jíry Žilky jakož náleželo na tomto gruntě Markytě, dceři n[ebožtíka] Jana Suchého, dílu jejího dovzíti ještě summy 14 zl 5 gr, ty jest prodala Pavlovi Prdíkovi švagru svému za hotových 2 zl 24 gr. A tak ona na tom gruntě nic nemá.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Pavel Eliáše Radějovskýho za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Suchého 6 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož náleželo na tom gruntě Zuzaně n[ebožtíka] Jana Suchého 8 zl 5 gr, ty jest prodala Pavlovi švagru svému za 2 zl 20 gr.
A tak má ten grunt zaplacený.
f 1031b
Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Pavel Radějovský prodal grunt tento Vávrovi Mutěnskýmu za summu
16 zl. Závdanku jemu dal 2 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Ondra Polenský a Martin Hudec S.R.S.a N.
Pusté

Letha Páně 1629 za purgmistra Jana Baňaře Vávra Mutěnský položil Pavlovi Radějovskému za gr[unt] 1 zl.
Letha 1630 za purgmistra Jiříka Machule Vávra Mutěnský položil Pavlovi Radějovskému za gr[unt] 1 zl.
Letha 1631 za purg[mistra] Jiříka Machule Vávra Mutěnský položil Pavlovi Radějovskému 1 zl.

Letha 1632 za purg[mistra] Vácslava Pivky Vávra Mutěnský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Radějovského 1 zl.
Letha 1634 za purgkmistra Mikuláše Švajskýho Vávra Mutěnský položil na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Radějovského, přijala je Kateřina Ryzá 1 zl.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Vávra položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Pavla Radějovského, přijala je Kateřina Prdíčková 1 zl.
Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Vávra Mutěnský položil za grunt a ty přijala Kateřina Prdíčková 1 zl.
Letha 1637 za purgkmistra Jiříka Čejky Vávra Mutěnský položil za grunt a ty zůstávají za ouřadem 1 zl.
f 1032a
Leta 1638 za purgkmistra Jiříka Čajky Vávra Mutěnský položil za grunt obci velicské 15 gr.

Letha Páně 1639 za purkmistra Mikuláše Blanařového Dorota, manželka n[ebožtíka] Vávry Mutěnskýho, prodala ten grunt svrchu psaný Janovi Zálešákovi bez závdanku za 16 zl, placení poročně po 1 zl. Odevzdán mu za volný. Rukojmě Jan Soukal, Mikuláš Blanařů SRSN.
Letha 1640 za purgkmistra Jiříka Machuly položil Jan Zálešák k obci velický za gr[unt] svůj 15 gr.
Letha 1645 za purgkmistra Mikuláša Blanařového Jan Zálešák k obci velický za gr[unt] svůj položil 15 gr.
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláše Blanařů Jan Zálešák položil k obci velický 15 gr.
Leta 1648 za purgkmistra Jana Vachouna Jan Zálešák položil obci velické 15 gr.