Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

105 Grunt Matěje Huňky

f 1041a

Tenž Matěj výš psaný má grunth svůj zaplacenej.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka prodán grunt se čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíku] Matějovi Huňkovi, s vinohradem na Křičně, s osetím ozimým, se 3 ovcemi,
s 5 dobytka svinského a jiným hospodářstvím Kuně vdově za summu 50 zl bez závdanku, platiti má od letha 1603 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Hanáček, Mikuláš Srnů, Jan Valkoň S.R.S.A N.
Kuna výš psaná srazila sobě na tomto g[runtě] dílu svého
9 zl 18 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Stravů za grunt na místě Kuny ut s[upr]a ženy své na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Stravů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 2 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Stravů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 15 gr.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Stravů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Stravů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky 1 zl.
Letha 1614 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Stravů za grunt trojích peněz na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Huňky
3 zl.
Jakož náleželo Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Huňky, dílu jejího 9 zl 8 gr, též po Jírovi a Janovi, bratřích jejích zemřelých, 10 zl, ty jest Jan Strava od ní koupil za hotových 3 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře jakož jest na tom gruntě náleželo dílu Margetě, s[irotku] n[ebožtíka] Matěje Huňky, 11 zl 21 gr, ty jest Jan Zubatý manžel její prodal Janovi Stravovi za hotových 4 zl. A tak Margeta na tom gruntě nic nemá.
A Jan Strava má ten grunt zaplacený.
f 1041b
Letha Páně 1623 zua purgkmistra Pavla Víthového Jan Strava prodal grunt tento Martinovi Hudcovi za summu 28 zl. Závdanku dal jemu 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Pavel Radějovský a Jakub Baňařů S.R.S.a N.

Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule prodán jest ten gr[unt] požár Mikulášovi Vojtkovi za 20 zl bez závdanku, platiti jej má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení a povinnosti všelijaké Jan Baňař a Jakub Světlík S.R.S.a N.
Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky Mikoláš Vojtků od Margety, co na díl její přišlo, za hotových 3 zl skoupil
10 zl. Jsou jemu vypsané.

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule Martin Budinčík pojmouc sobě manželku po neb[ožtíku] Mikolášovi Vojtkovém Annu, ujal svrchu psaný grunt na doplacení summy, totiž 10 zl, platiti jej povinen bude komu náleží po 2 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Tomášů a Jiřík Machula SRSAN.
f 1042a
Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařů Martin Budinčík položil a zůstává za úřadem 1 zl.
Letha Páně 1647 za purgkmistra Jana Molera položil Martin Budinček a ten zůstává za ouřadem 1 zl.