Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

106 Grunt Mikuláše Rosový[ho]

f 1051a

Mikuláš má grunth se čtvrtí roli podle zápisu kněh starých purgkrechtních v listu 79 již zaplacený.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti n[ebožtíka] Mikuláše Rosy Dorota manželka jeho vzala sobě Vavřince Mutěnskýho za manžela, uvedla mu v moc při smlouvách svadebních polovici statku svého s druhou polovici na Václava, syna n[ebožtíka] Mikuláše Rosy, pastorka svýho, kterýž jest od nepřítele zajat, vymínila.
Kteréhožto statku našlo se: podsedek čtvrt lánu roli, půl achtele vinohradu v Ležhoře, kterýžto statek purgkmistr a starší šacovali za 40 zl. Jestliže by Pán Bůh Václavovi z zajetí pomoci ráčil, tehdy bude jemu Vavřinec Mutěnský povinen díl jeho pokládati po 1 zl.
Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Babirád, Mikuláš Švajský SRSAN.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Vávra Mutěnský prodal grunt tento Ondrovi Polanskýmu za summu 30 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti jej má po 2 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Jan Babirád a Vašek Plšků S.R.S.a N.

Pusté