Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

108 Grunth Ondry Porubského

f 1071a

Letha 1588 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 101 Margeta Čuchračových prodala grunth se čtvrtí roli i se vším jiným příslušenstvím Ondrovi vejš psanému za 20 zl.
Závdanku téhož leta vejš psaného tejž Markétě položil 2 zl a tak ještě od letha [15]89 dopláceti zůstává 18 zl. Na to jest do letha [15]93 za pět leth za sebou zadržel po 2 zl –
10 zl a ostatních 8 zl dopláceti má od letha [15]94 při Vánocích po 2 zl.
Ta summa zadrželá i s těmi 8 zl, kteréž se ještě doplatiti mají, náleží vejš psané Markétě Čuchračovej spolu s Mandou dcerou její.
Rukojmě Jan Líčko Macigalů a Matěj Huňka R.S.N.

Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný Jírovi Norkovi ze čtvrtí roli za 11 zl. Místo závdanku položil Jíra Norek Margetě Čuchrákové a její dceři 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Pavel Pastýř, Jíra Tesař S.R.S.A.N.
Leta [15]98 položil Jíra Norek za grunt svůj 2 zl. Z toho dáno Margetě Čuchračové 1 zl a na Mandu dceru její do truhlice sirotčí vložen 1 zl.
f 1071b
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Norek za grunt svůj 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirot[čí] na Mandru Čuchrákovu.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jíra Norek za grunt 1 zl. Zůstávají při ouřadu na Mandu Čuchráčkovu.
A skoupil od Mandy Čuchráčkový 6 zl za 1 zl 7 ½ gr.
A tak má grunt zaplacený.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala Jan, syn neb[ožtíka] Jíry Norka, prodal podsedek ze čtvrtí roli Martinovi Škromachovi za hotové 2 zl a 2 měřice žita. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Formánků, Mikuláš Ohumových S.R.S.A N.
Má jej zaplacený.

Leta Páně 1613 nápadníci n[ebožtíka] Martina Škromacha prodali ten podsedek Jurovi Ohumovi za hotové 3 zl.

Potom leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jíra Ohumů prodal zase ten podsedek Martinovi Královi za summu 20 zl. Závdanku dal jemu 1 zl, platiti má ročně počna leta 1616 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení gruntu, povinnosti panské i obecní Macek Znakhudů a Balcar Kozlů SRSN.

Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Králů položil za gr[unt] Jurovi Ohumovi za 2 leta 2 zl.

Letha 1619 za purgkmistra Pavla Vítového Jíra Ohuma prodal grunt ze čtvrtí roli Thomášovi Cikánkovi za summu 15 zl. Zavdal mu 1 zl, platiti jej má po 1 zl. Odevzdán mu za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kuchyňka a Martin Zálešák S.R.S.N.

Pusté
f 1072a
Letha 1641 za purgkmistra Jiříka Sekerky týž purgkmistr s ouřadem prodali svrchu psaný grunt ze čtvrtí roli Jakubovi Vojtkovému za summu 3 zl, placení po vyjití tří let komu náležeti bude po 1 zl. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě Jan Vojtek a Jan Svoboda SRSN.