Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

109 Grunth Jíry Tesaře

f 1081a

Letha Páně 1592 podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 135 ten Jíra vejš psaný má grunth se čtvrtí roli od Lukáše Šenovskýho koupenej za 30 zl.
Závdanku témuž Lukášovi položil 2 zl a platiti má od letha [15]92 při Vánocích po 2 zl. Ta všecka summa náleží Martinovi Rosovi.
Rukojmě Matěj Skalička a Jan Kšticů R.S.N.
Letha [15]92 též [15]93 položil Jíra Tesař Martinovi Rosovi dvojích peněz 3 zl.
A ostatních 28 zl Martin Rosů odprodal témuž Jírovi Tesaři za hotových 5 zl. A tak týž Jíra má grunth svůj zouplna zaplacenej.

Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového nápadníci nebo[žtíka] Jíry Tesaře prodali grunt ze čtvrtí roli po něm zuostalý Martinovi Vojajkovi za 4 zl 15 gr peněz hotových. A tak jej má zaplacený. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Bártů, Jan Pikna SRSAN.
Zaplacený.
Pusté

Letha 1630 za purgkmistra Jiříka Machule Martin Vojajka majíc ten gr[unt] ut s[upr]a zouplna zaplacený, daroval jest jej Jakubovi Hlúpému a odvedl za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě Jan Babirád a Jakub Světlík S.R.S.N.