Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

11 Grunth Martina Zvedinosového

f 101a

Ten Martin vejš psaný podle zápisu kněh starých purkrechtních v listu 194 majíc grunth svůj za summu 41 zl
15 gr ukoupený vyplnil za něj do letha [15]93 peněz purkrechtních i z poraženým dílem svým 37 zl 10 gr 2 den. A ještě za něj letha [15]9 při Vánocích dopláceti zůstává Dorotě, Mandě a Kači sestrám svým 4 zl 4 gr 4 den.
Rukojmě Matěj Kozub, Jan Hašaša, Šimek Mozolů, Jan Kopřivů a Jan Holenka R.S.N.
Letha [15]94 položil Martin Zvedinosů ostatních peněz za grunth nápadníkům vejš psaným 4 zl 4 gr 4 den. A tak grunth svůj zouplna zaplacenej má.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka prodán grunt ze čtvrtí roli, zůstalý po n[ebožtíku] Martinovi Zvedinosovi, Janovi Zvedinosovu bratru jeho za summu 30 zl bez závdanku, platiti má od letha [15]99 po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Santal, Jan Hanáček, Martin Petlejchů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Zvedinos za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosového 2 zl.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosového 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosového 1 zl.
f 101b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jan Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa 2 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Zvedinos za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Martina Zvedinosa 2 zl.
Jan Zvedinos sráží sobě na gruntě svém nápadu po sirotcích n[ebožtíka] Martina Zvedinosa, zemřelých strejcích svých, což jim dopláceti zuostával 20 zl. A tak má g[runt] zaplacený.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala prodán grunt, pozůstalý po n[ebožtíku] Janovi Zvedinosovi, Jírovi Šimkovi za summu 30 zl. Z toho sobě srazil na díl Salomeny manželky své
23 zl 20 gr, zůstane dopláceti 6 zl 10 gr, placením od letha 1607 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Švejský, Pavel Vítů S.R.S.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jíra Šimků za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zvedinosa 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Šimků za rok [1]609 a [1]610 za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Zvedinosa dvojích peněz 1 zl 15 gr.

Pusté

Letha 1635 za purgkmistra Václava Pivky prodali týž purgkmistr a ouřad velicskej g[runt] svrchu psanej Mikulášovi Zdeňkovi za 2 zl. Odevzdán za volný. Rukojmě za všelijaké povinnosti panské a obecní Mikuláš Zvedinosů, Mikuláš Blanař SRSN.

Pusté
f 102a
Leta Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodali ten grunt po Mikulášovi Zvedinosovi Adamovi Masaři ze čtvrtí roli za 15 zl bez závdanku, platiti má každoročně sirotkům n[ebožtíka] Mikuláše Zvedinosa po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Pavel Měsíček a Martin Větrů SRSN.