Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

110 Grunth Jana Líčky Macigala

f 1091a

Ten vejš psaný Jan má grunth svůj ze čtvrtí roli od dávných leth zaplacený a žádnému za něj nic dlužen nejni.

Leta [15]97 ten grunt pustý ze čtvrtí roli prodán Jurovi Jankovému za 5 zl, kteréž platiti má od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě Šimek Kujů, Jan Rosů S.R.S.A.N.

Leta 1598 Jura Janků prodal grunt se čtvrtí roli Jurovi Folkovému bez závdanku za 5 zl, platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Mikuoláš Folků, Jan Hodoň S.R.S.N.
Leta [15]98 položil Jura Folků za grunt svůj 1 zl. Ten j[es]t dán do sirotčí truhlice na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Líčky. J[es]t vydán.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jíra Folků za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Líčky 1 zl. Ten jest vydán Kateřině Líčkové na díl její.

Jíra Folků z toho gruntu ušel a Václav Neckář majíc manželku po ne[božtíku] Janu Líčkovi, jej přijal.

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala Václav Neckář prodal grunt ze čtvrtí roli, s polovicí všeho osetí Mikulášovi Škrlovému za summu 16 zl. Závdanku jemu dal 4 zl, ostatek platiti má od letha 1608 po 2 zl. Odevzdán jemu za volné a svobodné. Rukojmě Václav Bednář, Jan Bednář S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Mikuláš Škrlův za grunt 1 zl. Ty přijala Kateřina Líčková na díl svůj.
f 1091b
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Mikuláš Škrlův za grunt 2 zl. Ty přijala Kateřina Líčková na díl svuoj.
Téhož letha ut s[upr]a Mikuláš Škrlů prodal podsedek ze čtvrtí roli Janovi Smilovému za summu 16 zl. Z toho gruntu pustil Mikuláš Škrlů, což zaplaceného měl 2 zl, ostatek platiti má od letha 1610 po 2 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Mikuláš Švihut, Mikuláš Škrlů SRSN.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jan Smilů za gr[unt] 1 zl. Ten přijala Kateřina Líčková.
Letha 1614 za purgkmist[ra] Jíry Žilky položil Jan Smilů za grunt za 4 letha 7 zl. Ty přijala Kateřina Líčková.

Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Jan Smilů prodal grunt svůj s povolením p[ana] Tobiáše Purgkrábka, úředníka na Strážnici, Tomášovi Cigánkovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má ročně po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Mikuláš Tesař, Jíra Rosů.

Téhož leta za téhož purgkmistra Tomáš Cigánek položil za grunt peněz ročních Kateřině Líčkové ostatních 2 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Tomáš Cigánek položil za gr[unt] Janovi Smilovi prvních 4 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Tomáš Cigánek položil za ten grunt Janovi Smilovi 2 zl.

Téhož letha Tomáš Cigánek prodal ten grunt Martinovi Královi za tu summu, což na něm dopláceti zůstává, totiž 4 zl bez závdanku, platiti má po 2 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ohuma a Martin Gemboš SRSaN.

Pusté