Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

111 Grunt Václava Bednáře

f 1101a

Ten Václav Bednář drží grunth od Jíry Ševce vyfrejmarčenej podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 17 v summě 28 zl.
Na kderýž jest do letha 1588 vyplnil 14 zl a od letha [15]89 ještě Markovi Tvrdoňovu z Vrbky dopláceti zůstává při Vánocích po 2 zl – 14 zl. Na to, co jest jemu položil, když oučet mezi sebou učiní, má se za položený k tomuto zápisu jemu to vložiti.
Rukojmě Mathouš Rosů, Jan Líčko Macigalů R.S.N.
Letha [15]94 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovu vedle oučtu svrchu dotčeného 5 zl 15 gr.
Letha [15]95 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Letha [15]96 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi 2 zl.
Leta [15]97 položil Václav Bednář Markovi Tvrdoňovi za grunt svůj 2 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Václav Bednář za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 2 zl. Ty zůstávají při ouřadu, jsou odvedeny starším vrbeckým na ty s[irotky] ut s[upr]a.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Václav Bednář na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně 15 gr. Ty zůstávají při ouřadu, sou vydány do Vrbky.
f 1101b
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Václav Bednář za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Marka Tvrdoně do Vrbky 15 gr.
Má grunt zaplacenej.

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky starší veličtí prodali ten podsedek Jakubovi Vojtkovi za summu 7 zl. Závdanku dal 1 zl a platiti jej má po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ďaďa a Macek Znakhuda S.R.S.N.
Ten 1 zl položený závdanku přijala Kuna, dcera n[ebožtíka] Václava Bednáře na díl svůj.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Jakub Vojtků položil za gr[unt] Kuně, dceři n[ebožtíka] Václava Bednáře 2 zl 10 gr.

Pusté