Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

112 Grunth Jana Znakhudy

f 1111a

Ten Jan výš psaný má grunth se čtvrtí roli koupený, kterýž od dvacíti šesti leth zaplacenej.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Jan Znakhuda oddal grunt ze čtvrtí roli Jírovi synu svému a přidal jemu k tomu 1 krávu, aby toho všeho užíval a otce až do smrti ochraňoval. Potom po smrti jeho bratřím a sestrám svým aby díly jejich, koupíc tento grunt, splacoval. Odevzdán za volný a svobodný. Ruk[ojmě] Jan Straňanský, Václav Neckář S.R.S.A N.

[Pustý]

Letha 1614 purgkmistr a starší veličtí prodali tento pustý grunt od mnoha leth tak zůstávající, s jistým dovolením ty časy ouředníka pana Thobiáše Purgkrábka za podsedek Pavlovi Hyklovi za summu 7 zl bez závdanku a platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a stavení Václav Neckář a Jurka Hyklů S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Pavel Hykla položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Znakhudy 1 zl. Z toho dáno Matějovi 7 ½ gr. Nic, ten zlatý jest vydán na záduší.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Pavel Hykla položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Jana Znakhudy 1 zl. Ten 1 zl jest vydán Matějovi.

Pusté