Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

113 Grunt Jana Hulínského

f 1121a

Ten Jan Hulínskej má grunth letha [15]88 podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 99 od Jana Hafrova za 40 zl koupenej.
Na kderúžto summu do letha [15]90 vyplnil 4 zl 18 gr a tak ještě sirot[kům] ne[božtíka] Adama Markového dopláceti zůstává 35 zl 12 gr. Ty platiti má od letha [15]94 při vánocích po
2 zl. Na to jest do letha 1593 zadržel 3 zl.
Rukojmě Jan Pikna, Martin Zvedinosů R.S.N.
Letha [15]94 položil Jan Hulínský za grunth svůj peněz purgkrechtních 2 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hulínský za grunth 2 zl. Složeny do truhlice sirotčí.
Letha [15]96 položil Jan Hulínský za grunth peněz 2 zl.
Leta [15]97 položil Jan Hulínský za grunt 2 zl.
Leta [15]98 položil Jan Hulínský za grunt 1 zl. Ty 3 zl jsou dány na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového.
A od letha [15]99 puštěno je[mu] od p[ana] Jana Vokouna, aby platil po 1 zl, že grunt opravuje.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Jan Hulínský za grunt svůj na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového 1 zl.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala položil Jan Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
1 zl.
f 1121b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jan Hulínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Letha 1603 za purgmistra Mikuláše Šidláka položil Jan Hulínský za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Jan Hulínský na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového 1 zl.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Jan Hulínský za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Adama Markového
15 gr.
Pusté