Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

114 Grunt Matěje Hafrového

f 1131a

Ten Matěj vejš psaný má grunth, kterýž jest sobě sám ustavěl, již zaplacenej.

Leta [15]98 Zuzana, n[ebožtíka] Matěje Hafrového manželka, prodala grunt ze čtvrtí roli Jírovi Petrášovi za summu 11 zl. Závdanku dáti má o Velikonoci nejprv příští 1 zl a platiti má od letha 1599 po 1 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za platcení, opravu gruntu i povinnosti panské Jan Kubáčků, Bartoš Hanák S.R.S.N.

Pustý

Zuzanna, manželka n[ebožtíka] Matěje Hafrového zase grunt ut s[upr]a přijala, že z něho Jíra Petrášů ušel, a má jej zaplacený.

Letha 1614 purgkmistr a starší s jistým dovolením pana Thobiáše Purgkrábka, toho času ouředníka na Strážnici, prodali tento pustý grunt od mnoha leth tak zůstávající Mackovi Znakhudovi za podsedek za summu 7 zl, platiti jej má počna letha 1617 po 1 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Vítek Malý a Jíra Ďaďa S.R.S.a N.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Macek Znakhuda položil za grunt s[irotkům] n[ebožtíka] Matěje Hafrového 1 zl.

Pusté