Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

115 Grunt Vaňka Ohumové[ho]

f 1141a

Ten Vaněk vejš psaný má grunth svůj podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 19 od Matěje Zedníka vyfrejmarčený a ten jest zouplna zaplatil.

Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Vaněk Ohumů oddal grunt ut s[upr]a ze čtvrtí roli i se vším, což k ně[mu] přináleží, Mikulášovi synu svému na ten jistý spůsob, aby Vaňka Ohumu otce svého smrti dochoval a jemu křivdy od manželky své činiti nedopouštěl. Však aby žádný z dítek ani z přátel jeho nyní ani na časy budoucí na téhož Mikuláše o týž grunt se nepotahoval. Rukojmě za opravu téhož gruntu i povinnosti panské Jan Kousalů, Martin Plachý SRSAN.
Zaplacenej.

Letha Páně 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Ohuma prodal ten grunt ut s[upr]a Vítkovi Zmutovi za hotových 8 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gruntu a odbývání povinnosti panské Jakub Kubice a Jan Bednář
S.R.S.a N.
Má grunt zaplacený.

Pusté