Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

116 Grunt Jana Čepky

f 1151a

Ten Jan vejš psaný měl grunt se čtvrtí roli zaplacenej, z něhož pro své tyto zlé skutky majíc manželku svou po smrti její vlastní sestru též ne[božky] manželky své sobě, zradíc z gruntů panských, ji za manželku pojal.
Tu štvrt Jeho Mi[l]ost Pán podskopní ráčil jiným pustiti.
Ten grunt jsouce pustý a rozbořený bude-li kdo chtíti jej koupiti, zač by koli prodán byl, to bude Jeho Mi[l]osti Pánu náležeti.

Pusté od 20 leth