Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

117 Grunt ne[božtíka] Vávry Hafrového

f 1161a

Ten nebožtík Vávra sám sobě podsedek stavěl, na kderémžto manželka jeho s dítkami zůstávajíc spolu se živí a mají jej zaplacený.
Pustý místo

Letha 1607 za purg[mistra] Daniele Třískala prodán podsedek z kusem vinohradem v Ležhoře, pozůstalý po n[ebožtíku] Vávrovi Hafrovém, Václavovi Neckáři za 8 zl bez závdanku, platiti má od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Matěj Škromachů, Jan Vávrů S.R.S.A N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Václav Neckář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrové[ho]
15 gr. Ty jsou dány do truhlice sirotčí.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Václav Neckář za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Václav Neckář za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 15 gr. Dány do truhlice sirotčí.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Václav Neckář prodal ten podsedek svůj Martinovi Vojajkovi za summu 8 zl. Závdanku dal 2 zl a platiti jej má po 1 zl až do zaplacení. Odevzdán jemu za volný á a svobodný. Rukojmě Jan Strava a Mikuláš Bednář S.R.S.a N.
Téhož letha a purgk[mistra] ut s[upr]a položil Martin Vojajků na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového 1 zl.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Vojajka položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového
1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Vojajka položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového
1 zl.
f 1161b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Vojajka položil za gr[unt] 1 zl. Ten jest dán na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hafrového.
Pusté