Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

118 Grunt Jana Matěje Hafrového

f 1171a

Jest koupen za 28 zl, na kderýž jest do letha 1593 20 zl zaplatil. A ještě od letha 1594 při Vánocích za něj dopláceti zůstává Kači, sirotku ne[božtíka] Jiříka Dubnického a Anně mateři její po 1 zl – 8 zl.
Letha [15]94 přijato od Jana Hafrových za grunth 1 zl.
Letha [15]95 položil Jan Hafrových za grunth 1 zl. Ty dva zlaté jsou dány mateři.
Letha [15]96 položil Jan Havrů 1 zl.
Leta [15]97 položil Jan Havrů za grunt svůj 1 zl. Ty jsou dány Kateřině a mateři.

Leta [15]97 prodán grunt nahoře psaný od Jana Havrového Vaňkovi Vsetínskýmu za summu 5 zl. Závdanku položil Vaněk Janovi Havrovi 1 zl a ostatek platiti má od leta [15]98 po
1 zl. Na to jest Jan Havrů Vaňkovi Vsetínskému, což na tom gruntě vyplaceného jměl, pustil. Rukojmě Martin Valouchových
S.R.S.N.
Leta 1598 položil Vaněk Vsetínský za grunt svůj 1 zl. Ten přijala Kateřina sirotek ut s[upr]a.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Vaněk Vsetínský za grunt svůj Kateřině, s[irotku] n[ebožtíka] Jiříka Dubnického 1 zl.

Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Vaněk Vsetínský prodal podsedek svůj Janovi Babirádovýmu za 6 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, platiti má od leta 1600 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Kšticů S.R.S.N.
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Jan Babirád na s[irotka] n[ebožtíka] Jiříka Dubnického 1 zl. Ten jest vydán Kateřině n[ebožtíka] Dubnického.
f 1171b
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Jan Babirád na s[irotka] n[ebožtíka] Jíry Dubnického ost[atní]
1 zl. A tak tu nic nemá.
A od Vaňka Vsetínského skoupil 2 zl za 10 gr.
A tak má grunt zaplacený.

Letha Páně 1623 za purgkmistra Pavla Víthového Jan Babirád prodal grunt tento Mikulášovi Gembešovi za summu 17 zl. Závdanku dal 3 zl a platiti jej má po 1 zl. Odevzdán je[mu] za volný a svobodný. Rukojmě za placení a odbývání povinností panských i obecních Martin Gembeš a Thomáš Cigánek S.R.S.a N.
Pusté