Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

119 Grunt Pavla Pastejře

f 1181a

Ten Pavel sobě sám podsedek svůj ustavěl, kterýž již zaplacený má.

Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka Pavel Pastýř prodal podsedek ut s[upr]a Vaškovi Matěje Skalického za summu 12 zl. Závdanku jemu dal 2 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě (neuvedeno).
Téhož letha a za purgmistra] ut s[upr]a položil Vašek Skalického za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 15 gr.

Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a Vašek Matěje Skalického prodal g[runt] ut s[upr]a Mikulášovi Spěvákovému za 12 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1603 po
1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Thobiáš Oulehlů a Vaněk Plšků S.R.S.A N.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Mikuláš Spěvák za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnova položil Mikuláš Spěvák za g[runt] Pavlovi Pastýřovi 1 zl.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Mikulášovi Spěvákovým, Václavovi z Šťavníka za 9 zl bez závdanku, platiti má při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jan Babirád, Jan Straňanský S.R.S.A N.

Letha 1614 purgkmistr a starší městečka Velikej prodali podsedek ut s[upr]a, zůstalý po n[ebožtíku] Václavovi z Šťavníka, Martinovi Gembešovi za summu 9 zl bez závdanku, platiti jej má počna 1616 po 1 zl. Rukojmě za placení a opravu Jan Cigánek a Martin Hudec S.R.S.N.
Leta 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Martin Gembeš položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Skalického 1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Martin Gembeš položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Pavla Pastýře
1 zl.
Pusté

Letha 1636 za purgkmistra Jiříka Machule a starších ku pomoci jemu přidaných pamět se činí: Pojmouc sobě Jan Svoboda manželku Maruši po Martinovi Gembešovi, ten grunt svrchu psaný Jan Svoboda na ten spůsob, jestli by na něm co bylo doplácet. Odevzdán jemu za volný. Rukojmě za povinnosti panské a obecní Mikuláš Gembeš, Mikuláš Blanařů SRSAN.

Letha 1650 za purgkmistra Mikuláše Blanaře týž purgkmistr a starší měst[ečka] Velikej prodali podsedek ut supra Václavovi Vařechovi za summu 9 zl bez závdanku, placení po vyjití tří leth po 15 gr. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Pavel Škromach a Mikuláš Blanař S.R.S.a N.R.