Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

121 Grunt Bartoše Hanákového

f 1201a

Ten Bartoš Hanák drží grunth podle zápisu kněh starých purkrechtních prostředních v listu 52.
Za kterýž dopláceti od letha 1590 měl 20 zl.
Z tej summy náleží Pavlovi Pastejři 13 zl, ty má bráti od letha 1590 po 1 zl.
A více náleží sirot[kům] ne[božtíka] Vávra Hubkového 7 zl, ty mají jíti po vybrání napřed psané spravedlnosti též po
1 zl.
Rukojmě Jan Rosů, Jan Matěje Hafrového R.S.N.
Na těch vejš dotčených 20 zl vyplnil jest Bartoš Hanáků Pavlovi Pastejři do letha 1593 5 zl.
Letha [15]94 položil Bartoš Hanáků Pavlovi Pastýřovi za podsedek 1 zl.
Letha [15]95 položil Bartoš Hanáků Pavlovi Pastejři 1 zl.
Letha [15]96 položil Bartoš Hanák Pavlovi Pastejři 1 zl.
Leta [15]97 položil Bartoš Hanák Pavlovi Pastýři za grunt svůj 1 zl.
Leta [15]98 položil Bartoš Hanák za grunt svůj Pavlovi Pastejřovi 1 zl.
Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka položil Bartoš Hanák za grunt Pavlovi Pastýřovi 1 zl.
f 1201b
Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka položil Bartoš Hanák Pavlovi Pastýři za grunt 1 zl.

Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala Anka, vdova pozůstalá po n[ebožtíku] Bartoňovi Hanákovi, prodala podsedek Jírovi Ondrušových jinak Hyklovi za 12 zl. Závdanku jí dal
1 zl, ostatek platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobod[ný]. Ruk[ojmě] Mikuláš Folků, Pavel Hyklů S.R.S.A N.
Letha a za purgmistra ut s[upr]a položil Jíra Hyklů za grunt Pavlovi Pastýřovi ost[atní] 1 zl.
Zůstává ještě dopláceti předních peněz s[irotkům] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 7 zl a Bartoňovi Hanákovi naposledy 3 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Jíra Hyklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového
15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Jíra Hyklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jíra Hyklů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového
1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jíra Hyklů za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 1 zl.

Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Jíra Hyklů za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového 15 gr.
Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky položil Jíra Hyklů na s[irotky] n[ebožtíka] Vávry Hubkového posledních peněz 3 zl.
Též více položil 3 zl. Z toho jsou přijali nápadníci n[ebožtíka] Bartoně Huňky Daněk 1 zl 15 gr a Zuzanna sestra jeho 1 zl 15 gr.
A tak má grunt zaplacený.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového ten Jíra Hyklů majíc gr[unt] svůj zaplacený prodal jej Jírovi, synu Jana Rosového, za hotové 4 zl. Odevzdán jemu za volný, svobodný a zaplacený. Rukojmě za opravu gruntu, povinnosti panské i obecní Macek Znakhudů.

Pusté