Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

122 Grunt Jakuba Bílého

f 1211a

Ten Jakub vejš psaný sám sobě podsedek vystavěl, kterýž již zaplacený má.

Leta [15]97 Jakub Bílých prodal podsedek svůj Bartoňovi Poláchovi za summu 12 zl. Na to jest jemu Bartoň vyplnil 3 zl a ještě doplátceti zůstává 9 zl, ty má pokládati od leta [15]98 po 1 zl. Rukojmě Jakub Bílý, Bartoš Hanák S.R.S.N.
Leta [15]98 Kateřina, manželka neboštíka Bílého, měla na tomto gruntě spravedlnosti po manželu svém 9 zl, takové peníze jest na místě Jakoba manželka své[ho] z dovolením jeho Bartoňovi Poláchovi prodala.
A tak grunt svůj zouplna doplatil.

Letha 1600 za purgkmistra Martina Šidláka Bartoň Polách jináč Kolečkář prodal podsedek svrchu psaný Benediktovi Klobúčníkovi za summu 12 zl. Závdanku jemu dal a peněz ročních 2 zl, ostatek platiti má od letha 1601 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Ochlasta, Bartoň Poláchů S.R.S.A.N.
Letha 1601 za purgmistra Daniele Třískala položil Benedikt Kloboučník za gr[unt] Bartoňovi Poláchovi 1 zl.
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Benedikt Kloboučník za g[runt] Bartoňovi Polákovi 1 zl.
f 1211b
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka Benedikt Klobúčník prodal podsedek Janovi Cigánkovi za summu 12 zl bez závdanku, platiti má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Cigánků, Jíra Hyklů SRSaN.
Letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Jan Cigánek za grunt i s závdankem 2 zl. Z toho dáno Benediktovi Klobúčníkovi 1 zl a Bartoňovi Polákovi 1 zl.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Jan Cigánek za g[runt] Bartoňovi Polákovi 1 zl.
Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Jan Cigánek za grunt nápad[níkům] Barthoně Poláka 15 gr.

Pustý