Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

123 Grunt Jana Zigy

f 1221a

Z toho gruntu vejš psaný Jan Zigo byvši příchozí za příčinou živnosti své na kruntě na Karlátě, tam jest pro dluh Kašpara Křtěnce obstaven byl a nemohouce odtud se z té obstávky vyplatiti, tam se osaditi musil a tak ten grunt pustý zůstává. A kdyžkoli prodán bude a zač, tehdy se do těchto rejster poznamenati má.
Ta summa bude náležeti Ance Barvínkovej z Jírou synem jejím.

Ten grunt jest od Anky Barvínkové maje na něm spravedlnosti, puštěn Janovi (nečitelné), aby z něho nic neplatil žádnému, toliko platy panské a roboty vykonával. Rukojmě za to Jíra Buchtů, Macek Skočovský SRSN.

Pustý od mnoha let