Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

124 Grunt Jíry Drusa

f 1231a

Ten Jíra vejš psaný měl podsedek svůj od Jíry Folkového podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 24 koupený za 34 zl.
Na kderémž jest ten Jíra umřel, kterýž po smrti jeho pustý zůstává. A jestliže se prodá začkolvěk, ta summa bude náležeti nápadníkům po ne[božtíku] Matějovi Večeřovi do Habřic.

Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového purgmistr a starší prodali podsedek pustý po n[ebožtíku] Matějovi Večeřovi pozůstalý za summu Mathoušovi Dřímalovému 8 zl bez závdanku, platiti se má od letha ut s[upr]a po 1 zl. Odevzdán za volný [a] svobodný. Rukojmě Jan Zdeňků, Jan Babirád S.R.S.N.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Mathouš Dřímalů za g[runt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeřova 1 zl. Ten jest dán do truhlice sirotčí.

Pustý

Letha 1611 za purgkmistra Pavla Tomášového Mikuláš Bednářů ujal ten požár pustý v summě 8 zl bez závdanku, platiti jej má počna letha 1615 po 1 zl na doplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Macek Znakhuda a Václav Neckář S.R.S.N.
Leta Páně 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Bednářů položil za grunt na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Mikuláš Bednářů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře
1 zl.
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítkového Mikuláš Bednářů položil za gr[unt] na s[irotky] n[ebožtíka] Matěje Večeře
1 zl.
Pusté