Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

125 Grunt Martina Krušpánkovýho

f 1241a

Ten Martin vejš psaný koupil podsedek popdle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 93, z kderéhož Jan Pečka zběhl, za 4 zl.
Na to jest Janovi Zýbalovi jinak Hafrovu vyplnil 3 zl a ještě jemu při Vánocích letha [15]94 dodati má 1 zl. A když jej vyplní, bude míti svůj podsedek zaplacenej.
Letha [15]94 položil Martin Krušpánkovej Janovi Zýbalovi peněz ostatních 1 zl.
A tak má podsedek zouplna zaplacenej.

Leta [15]99 za purgmistra Martina Ševčíka Anka Krušpánková prodala podsedek ut s[upr]a Ondrovi Prokšovi Fulneckýmu za summu 10 zl. Závdanku jí dal 1 zl a platiti má od leta [15]99 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Petr Tesař, Macek Skočovský S.R.S.N.
Téhož letha a za purg[mistra] ut s[upr]a položil Ondra Prokeš Fulnecký za podsedek svůj i za rok 1600 Ance Krušpance 2 zl. Nemá přes rok položiti.

Ondra Prokeš tento podsedek zase Ance Krušpance navrátil a což na něm zaplatil, od toho pustil.

Letha 1601 za purg[mistra] Daniele Třískala Anka Krušpanka prodala tento podsedek Pavlovi Hyklovýmu za 8 ½ zl. Závdanku jí dal 1 zl, ostatek platiti má od letha 1602 po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jíra Hyklů, Janek Polák S.R.S.A N.
f 1241b
Letha 1602 za purg[mistra] Martina Šidláka položil Pavel Hyklů za g[runt] Ance Krušpánkovej 15 gr.
Letha 1603 za purg[mistra] Mikuláše Šidláka položil Pavel Hyklů za podsedek Ance Krušpánkovej 1 zl. Ten přijal Jíra Krušpánků bratr její za tou příčinou, že jsouce za ni rukojmě Židovi 4 zl dáti musil.
Letha 1604 za purg[mistra] Mikuláše Srnového položil Pavel Hyklů za podsedek svůj 1 zl. Ty přijala Kateřina, Martina Krušpánka manželka, zůstává se jí ještě dodati 6 zl.
Jíra Ďaďa majíc nápad po Ance Krušpánkovej, babce svej, na tomto podsedku, když z něho Pavel Hyklů ušel, jej přijal.

Letha 1607 za purgk[mistra] Daniele Třískala Jíra Hyklů prodal podsedek svrchu psaný Markovi Jakubcových za 9 zl. Závdanku jemu dal 1 zl, placením od letha 1608 po 1 zl. Odevzdán za volné a svobodné. Rukojmě Jan Babirád, Mikuláš Skrčků S.R.S.A.N.
Letha 1608 za purgkmistra Pavla Tomášového položil Marek Jakubců za g[runt] Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] Kateřiny Krušpano[vé] 15 gr.

Letha 1609 za purgmistra Mikuláše Mokrého položil Marek Jakubců za g[runt] Jírovi Ďaďovi, nápadníku n[ebožtky] Kateřiny Krušpánkové 1 zl.
Letha 1610 za purg[mistra] Jíry Žilky položil Marek Jakubců za gr[unt] Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] n[ebožky] Kateřiny Krušpánkové 15 gr.
Letha 1614 za purgk[mistra] Jíry Žilky položil Marek Jakubců za grunt Jírovi Ďaďovi, nápad[níku] n[ebožky] Kateřiny Krušpánkové 2 zl.

Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Marek Jakubců prodal ten grunt Jankovi Konečnému za hotový 20 gr. Odevzdán jemu za volný, svobodný a za zaplacený. Rukojmě za opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Macek Znakhudů a Jan Babirád SRSaN.

Pusté