Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

126 Grunt Václava Vodislavského

f 1251a

Ten Václav vejš psaný jest slepej a almužnou se živí, kouipil podsedek podle zápisu kněh starých prostředních purkrechtních v listu 22 za hotových 1 zl.
A tak jej již zaplacený má.

Letha 1606 za purg[mistra] Daniele Třískala ouřad velický prodali podsedek požár ut s[upr]a, zůstalý po neb[ožtíku] Václavovi Vodislavským, Mikulášovi Bednáři zeti je[ho] za
10 zl. Z toho sobě srazil dílu po Barboře manželce své, dceři téhož Václava Vodislavského 5 zl, zůstává dopláceti Mandě Vodislavské 5 zl, placením při každých Vánocích po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Vašek Šavara, Mikuláš Janův S.R.S.A N.
Jakož náleželo na tomto gruntě Mandě Vodislavské 5 zl, takové peníze prodala Mikulášovi Bednářovi za hotový 1 zl.
A tak má grunt zouplna a docela zaplacený.

Letha 1614 za purgkmistra Jíry Žilky Mikuláš Bednář prodal podsedek svůj Václavovi Neckářovi za summu 15 gr. Závdanku jemu dal 6 zl a platiti jej má po 1 zl do zaplacení. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu a placení Pavel Hyklů a Jura Hyklů S.R.S.a N.
Téhož letha a za purgk[mistra] ut s[upr]a položil Václav Neckář Mikulášovi Bednáři za g[runt] 1 zl.
Leta 1615 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Neckář položil za grunt na Mikulášovi Bednáři 1 zl.
Letha 1617 za purgkmistra Jana Baňaře Václav Neckář položil za grunt Mikulášovi Bednáři 2 zl.
f 1251b
Letha 1618 za purgkmistra Pavla Vítového Václav Neckář prodal ten grunt Mackovi Znakhudovému za 8 zl. Závdanku dal
3 zl, platiti má po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě Jura Janíčků.
Téhož letha Macek Znakhuda položil za gr[unt] Mikulášovi Bednáři 1 zl.
Pusté