Hledat v knihách:

Vyhledávání je přístupné pouze přihlášeným uživatelům.

Knihy

127 Grunt Vaňka Konečnýho

f 1261a

Ten Vaněk vejš psaný sám sobě podsedek ustavěl, kderýž již má zaplacený.

Letha Páně 1596 Vaněk Konečný prodal grunth svůj, totiž půl podsedka, Janovi Fulneckému za summu 3 zl. Na to jemu zavdal
2 zl, platiti má rok po roku při Vánocích až do vyplnění té summy po 2 zl. Rukojmě za placení, opravu gruntu i povinnosti panské Tobiáš Oulehlů, Jíra Fulnecký S.R.S.A.N.
Leta [15]97 položil za grunt svůj Jan Fulnecský 2 zl. Ty vzal Vaněk Konečný.

Leta [15]98 Jan Fulnecký prodal půl podsedku Janovi Oulehlovi za summu 28 zl. Závdanku jemu dal Vaňkovi Vsetínskému Jan Oulehlů 2 zl, ostatek platiti má od leta [15]98 po 2 zl. Odevzdán Za volný a svobodný. Rukojmě Dobiáš Oulehlů, Šimon Formánek S.R.S.N.
Téhož leta [15]98 položil za grunt svůj Vaňkovi Konečnýmu ročních peněz 2 zl.
A jakož ještě náleželo Vaňkovi Konečnýmu 24 zl, ty j[es]t za hotových 7 zl Janovi Oulehlovi prodal.
A tak grunt svůj zouplna zaplatil.
f 1261b
Letha Páně 1618 Pavla Víthového Jan Oulehla majíc ten gr[unt] zaplacený prodal jej Václavovi Michníkovému za hotových 11 zl. Odevzdán jemu za volný a svobodný. Rukojmě za opravu gr[untu], povinnosti panské i obecní Jan Babirád a Václav Bouchal SRSaN.

Pusté

Letha Páně 1625 za purgkmistra Jana Baňaře po smrti Václava Michníkového prodán jest ten grunth Mikulášovi Gembešovi za summu 30 zl. Závdanku dal 4 zl a platiti jej má každoročně po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení, opravu grunthu a povinnosti panské i obecní Jíra Rosa a Tomáš Cigánek S.R.S.a N.
Z toho závdanku dáno jest za dluh Janovi Babirádovi 2 zl, Pavel Vítů vzal na místě Babuše, manželky neb[ožtíka] Vác[lava] Michníka, pozůstalé vdově 1 zl 15 gr a 15 gr dáno na zadrželé dáňky ouřadu.

Leta 1641 k tomu gruntu jest připsána čtvrt roli od kruntu Vojajkovského za summu 1 zl. A Martin Vojajka majíc ten grunt s tou rolí zaplacenej, daroval ji Jurovi Gembešovi za volnou a má ji za zaplacenou.

Letha 1646 za purgkmistra Mikuláša Blanařa po zemřití Mikuláša Gembeša Pavel Dobšů zase ujal ten podsedek za summu 4 zl, placení po 1 zl. Od[evzdán]. Ruk[ojmě] Jan Soukal a Jan Zdeňků SRSaN.

Letha 1649 za purgkmistra Jury Sekerky týž purgkmistr z ouřadem prodali tenž podsedek Martinovi Bařinovi za summu
4 zlm, placení po 15 gr bez závdanku. Odevzdán za volné. Rukojmě za povinnosti panské i obecní Martin Větrů, Mikuláš Sekerčík SRSN. K tomu podsedku přijal sobě jednu štvrt roli.
f 1262a
Letha Páně 1651 za purgkmistra Jana Molera ten podsedekh, na kterémž prvotně seděl Martin Bařina, pustý zase, Pavlovi Dopšovi, poněvadž byl odešel a potomně zase [se] navrátil, za summu tu prodal 4 zlm, platiti má do důchodův J.H.M. ročně po 1 zlm. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za povinnosti J.H.M. a obecní Ozvalt Šelpický a Jíra Gronos S.R.S.a N.R.

Letha Páně 1660 za ouředníka pana Baltazara Vogla a za purgkmistra Jana Pivky prodán jest týž podsedek Tomášovi Klimkovi za summu 4 zl bez závdanku, platiti má každoročně do důchodů JMH po 1 zl. Odevzdán za volný a svobodný. Rukojmě za placení povinnosti panské i obecní Mikuláš Nezdenský a Jíra Bachorec SRSN.